پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۶۱۱ شناسه:
الهام بختياري نوده دانشجو:
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي نوين در سيستم حمل و نقل شهري كلانشهر تهران (مطالعه موردي اسنپ وتپسي در تهران) عنوان فارسي:
Investigating the Status of Using the Technology in the Urban Transportation System of Tehran Metropolis (Case Study: Snap, Thapsi, Carpino) عنوان انگليسي:

دگرگوني و تغيير ساختار روابط در عصر الكترونيك بر همگان آشكار است.حضور اينترنت به عنوان يك پديده نو و تاثيرات آن بر ابعاد گوناگون زندگي فردي و اجتماعي بشر به حدي بوده است كه جهاني تازه را سبب شده است.دنياي مجازي! اين جهان مجازي كه مانند قشري نامريي در زندگي ما رخنه كرده است وارد گستره ديگري نيز شده است و آنهم پيوند خوردن آن با زندگي واقعي و جهان مريي ماست. به عنوان يك پژوهشگر امور شهري قصد نداريم و نميتوانيم تمام ابعاد آن را در اين جستار بررسي كنيم.بلكه قصد آنرا داريم كه يكي از كاربردهاي سرويس هاي اينترنتي در سطح شهر را بررسي كرده و از آن در جهت مديريت بهتر و رفع مشكلات پيچيده و در هم تنيده شهري بهره ببريم.

چکيده:

شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند، اقتصاد هم مصرف، اسنپ،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
دکتر شهرزاد نيري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.