پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۸ دفاع:
۲۶۱۰ شناسه:
سيدعليرضا بقايي اقدم اسكويي دانشجو:
بررسي ابعاد حقوقي حاكم بر ايمني در هوانوردي با محوريت كنوانسيون شيكاگو و ضمايم آن عنوان فارسي:
Legal Aspects of Aviation Safety in Chicago Convention with its Annexes عنوان انگليسي:

كنوانسيون شيكاگو به عنوان مهمترين سند بين المللي بر هواپيمايي كشوري حاكم است. براي انجام پروازهاي ايمن زنجيره اي از عوامل از جمله : طراحان وسايل پرنده ، سازندگان وسايل پرنده ، شركت هاي حمل ونقل هوايي ، مجموعه هاي انجام دهنده تعمير و نگهداري ، مراقبت پرواز و دست اندر كاران عمليات فرودگاهي دخالت دارند .

با الزامي شدن پياده سازي ضميمه 19 كنوانسيون شيكاگو ، لزوم اجرا وپياده سازي استانداردها و رويه هاي مربوط به ايمني تحت عنوان مديريت ايمني بيش از پيش ضروري تشخيص داده شده و علت تصويب ضميمه 19 با وجود ساير ضمائم كنوانسيون شيكاگو كه به مسائل و استانداردهاي مربوط به ايمني پرداخته اند ، طرح ساير مسائل مربوط به ايمني علي الخصوص مديريت ايمني بوده

است .

چکيده:

كنوانسيون شيكاگو ، سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ، سامانه مديريت ايمني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.