پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۲۶۰۹ شناسه:
بهنود اناري دانشجو:
تبيين چارچوب مفهومي سرمايه گذاري جمعي كسب و كارهاي نوين در ايران عنوان فارسي:
Explaining the Conceptual Framework for Collective Investment in New Businesses in Iran عنوان انگليسي:

سرمايه گذاري جمعي يا تامين مالي همواره يكي از چالشهاي اساسي ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه و مخاطره پذير بوده است. از اينرو در دهه هاي اخير، نوآوريهايي نظير صندوقهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، شتابدهندگان كسب و كار به منظور ايجاد جايگزين براي نهادهاي تامين مالي سنتي نظير بانكها صورت گرفته است، كه هر كدام تلاش در كاهش برخي از خلاءهاي موجود تامين مالي در مراحل مختلف كسب و كارهاي

كارآفرينانه داشته اند. با اين وجود هنوز خلاء بزرگي در تامين مالي شركتهاي نوپاي كارآفرين در مراحل

اوليه تجاري سازي وجود دارد. يكي از ابتكارات قابل توجه در زمينه تامين مالي كسب و كارهاي

كارآفرينانه كه به طور خودجوش با استفاده از برنامههاي اجتماعي به وجود آمده، تامين مالي جمعي است (خاوير و همكاران،2017). اين روش تامين مالي، حاصل پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد زمينه مبادله وجوه در بستر اينترنت، براي جمع آوري وجوه مردم از گوشه و كنار جهان است كه گونه اي از نوآوري هاي باز و اجتماعي به شمار ميرود. ساده شده اين فرآيند نوآورانه مردم نهاد به اين صورت است كه فرد متقاضي وجوه، برنامه خود را در درگاه (واسطه اينترنتي) تامين مالي جمعي مطرح ميكند. اگر اين برنامه از ديد مخاطبين خود (معمولا از سراسر جهان) كه امكان بحث و بررسي در مورد برنامه براي آنها فراهم است، قابل قبول باشد، صدها و گاهي هزاران نفر مقادير نسبتا اندكي را براي پشتيباني از برنامه پرداخت مي كنند. جمع اين مبالغ براي راه اندازي و اجراي برنامه، به اندازه كافي بزرگ خواهد بود. موارد موفقيت آميز فراواني از ايجاد كسب و كارهاي جديد و يا توسعه كسب و كارهاي موجود وجود دارد (گروو، 2017).

اين شيوه از تامين مالي به سرعت در حال گسترش است به نحوي كه از سال 2010 تا 2013 ميزان

سرمايه گذاريهاي شكل گرفته با اين روش با نرخ سالانه معادل 179% افزايش يافته و بيش از 5 ميليارد دلار

امريكا تخمين زده ميشود. در سال 2013، بيش از 500 واسطه اينترنتي (درگاه) تامين مالي جمعي در

سراسر جهان وجود داشته است. علاوه بر آن بانك جهاني در گزارش سال 2013 خود ميزان بالقوه

سرمايه گذاري در جهان از طريق تامين مالي جمعي را بالغ بر 96 ميليارد دلار تخمين زده است كه 1.8 برابر

سرمايه گذاري هاي ريسك پذير جهان در همان سال بوده است (لورچنكو و همكاران، 2017).

گسترش روزافزون نوآوري اجتماعي سرمايهگذاري جمعي در جهان و تاثيري كه اين شيوه از تامين مالي بر

پيشبرد نوآوري،كارآفريني و اشتغال داشته است موجب شده كه دانشگاه MIT در گزارش سال 2012 خود

اين نوآوري را در زمره يكي از 10 فناوري برتر سال كه جهان را متاثر خواهد كرد، اعلام نمايد (مارچگياني، 2017).

در سال هاي اخير تلاش هاي فراگيري در جهت گسترش دامنه دانشي موجود حول سرمايه گذاري جمعي و معرفي آن به عنوان يكي از روشهاي نوين در تأمين سرمايه براي شركت ها و كسب وكارهاي نوين صورت گرفته است (گروو، 2017). با توجه به زمان زيادي كه از موفقيت قابل توجه اين مدل از سرمايه گذاري در جهت تامين سرمايه اوليه شركت ها با ايده هاي نو در كشورهاي مطرح دنيا مي گذرد، نياز مبرمي به ارائه الگويي در راستاي بومي سازي مدل هاي جديد تامين مالي در ايران احساس مي شود. از اين رو، هدف از تحقيق حاضر تبيين چهارچوبي مفهومي به منظور ارائه الگويي كارآمد براي ايجاد فضاي مناسب در جهت شكوفايي بيشتر كسب و كارهاي نوپا با بهره گيري از پتانسيل نهفته در سرمايه گذاري جمعي مي باشد و مسئله اصلي، پاسخ به اين سوال است كه چه عواملي به ترتيب اولويت مي توانند در موفقيت سرمايه گذاري جمعي در ايران تاثيرگذار مي باشند (خارپور و همكاران، 1394).

چکيده:

تأمين مالي جمعي،عوامل كليدي موفقيت،موفقيت سرمايه گذاري جمعي،كيفيت پروژه،مشخصات پروژه،بازگشت سرمايه،عوامل جغرافيايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر محمد صفري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.