پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۰۸ شناسه:
مرضيه نوروزي دانشجو:
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريد آني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا) عنوان فارسي:
A conceptul farmework to explain the relationship between Brand Equity dimensions and online impulsive buying behavior of Internet shopping centers consumers (a Case Study of Digikala online store) عنوان انگليسي:

امروزه مشتريان نمي توانند وقت بسياري را براي مقايسه گزينه ها صرف كنند؛ اگر هم اين زمان را دارا باشند، قادر نيستند كه با اطمينان كامل محصول يا خدمت مناسب و درست را تشخيص دهند. بنابراين، اين برند است كه يقين و اطمينان را انتقال مي دهد در بازاريابي مصرف كننده، برندها غالبا نقطه آغاز تمايز بين پيشنهادات رقابتي بوده اند. به طوري كه در موفقيت سازمانها مي‌تواند حياتي باشند. لذا بسيار مهم است كه مديريت، برندها به صورت استراتژيك انجام گردد برندهاي قدرتمند تصاوير معناداري در ذهن مشتريان ، و تصوير و شهرت و اعتبار ايجاد مي‌كنند يك برند قوي باعث افزايش تمايز و ايجاد يك تاثير مثبت در رفتار خريد مشتري مي‌شود لذا هدف از تحقيق حاضر ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريدآني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا) مي باشد

چکيده:

خريد آني ، ارزش ويژه برند ، آگاهي برند ، كيفيت ادراك شده ، وفاداري به برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد صفري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.