پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۲۶۰۵ شناسه:
امين سبحاني دانشجو:
مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد عنوان فارسي:
Participatory Housing for Low-income Communities عنوان انگليسي:

در پژوهش پيش رو، با مطرح نمودن ضرورت تامين مسكن ارزان قيمت و تغيير رويكرد در ساخت مسكن در كلانشهرها، به ويژه در تهران، و با نگاهي به پيشينه‌ي ساخت مسكن در ايران و بررسي راهكارهاي جديد و به روز، و همچنين با استفاده از عناصر معماري بومي ايران، ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف معماري مشاركتي و رويكرد جمعي در موضوع ساخت مسكن، سعي مي‌شود تا با استفاده از شيوه‌هاي مشاركتي در مراحل مختلف فرآيند طرّاحي مسكن، شيوه‌اي نوين را در جهت ساخت مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد به كار گيريم.

هدف اصلي از اين پژوهش، طراحي مسكن ارزان قيمت با استفاده از روش‌هاي معماري مشاركتي براي اقشار كم درآمد است. اين پژوهش كاربردي بوده و از نوع پژوهش كيفي است كه در آن با استفاده از مطالعات ميداني و كتابخانه‌اي و نيز با به كارگيري روش تحليل محتوا به پرسش‌هاي مطرح‌شده، پاسخ داده مي‌شود.

براي انجام اين پژوهش، پژوهشگر ابتدا به بررسي و مطالعه‌ي مفاهيم و شيوه‌هاي ساخت مرتبط با مسكن در معماري ايران مي‌پردازد. سپس به معرفي معماري مشاركتي و رويكرد مشاركتي در طراحي مسكن پرداخته و ديدگاه‌هاي مختلفي را درباره‌ي اين موضوع در سرتاسر دنيا بررسي مي‌كند. همچنين ساختار فضاهاي مسكوني طراحي شده با استفاده از رويكرد مشاركتي در كشورهاي مختلف با ذكر نمونه‌هايي بررسي و تحليل شده است. در بخش ديگر اين پژوهش، مفهوم توسعه‌ي درون‌زا و ضرورت استفاده از شيوه‌هاي درون‌زا در معماري و به خصوص طراحي مسكن بيان شده است. در آخر، نقشه‌هاي طرّاحي مسكن ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد با استفاده از رويكرد مشاركتي كه نتيجه‌ي به دست آمده از اين پژوهش است نيز آورده شده است.

اميد است تلاش پيرامون اين تحقيق و طرح مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد، گامي رو به جلو براي افزايش دانش دانشجويان معماري و معرفي شيوه‌اي تحت عنوان مسكن مشاركتي ارزان قيمت با هدف فراهم آوردن فضاي زندگي با كيفيّت مناسب براي سكونت اقشار كم درآمد در شهرهاي بزرگ باشد.

چکيده:

معماري مشاركتي -مسكن ارزان قيمت مشاركت اجتماعي - اقشار كم درآمد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدغلامرضا اسلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.