پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۶۰۳ شناسه:
رها رهباني دانشجو:
توسعه طراحي و احياء كارخانه سيمان ري با رويكرد زمينه گرا عنوان فارسي:
Tehran Chit factory design development with contextual Architecture approach عنوان انگليسي:

تحولات بزرگ اجتماعي همچون جنگ و انقلاب كه هر دو در بازه زماني كوتاهي به دنبال هم براي كشور ما به وقوع پيوست منجر به ايجاد تحولات و تغييرات وسيع در بافت و حجم جمعييتي ايران شده است.در اين تحولات بزرگ كه معمولا با ضعف و از ميان رفتن ساز و كار هاي قانوني همراه است، در ساخت و ساز هاي شهري هم به دنبال سودجويي و منفعت طلبي اشخاص در خلاهاي قانوني ، بزرگترين معضل با عدم رعايت قوانين ساخت و ساز شهري ، با ميزان قابل توجهي تجاوز به حريم شهري و تخلفات اجرايي مواجه شديم كه ساخت و صورت چهره ي شهرهاي بزرگ را تغيير داد.در اين ميان ،فضاهاي منسجم شهري و شهروندي نيز تحت شعاع قرار گرفت.با از ميان رفتن صورت بندي هاي گذشته خاطرات و تعلق مردم نيز به فضاهاي شهري، محله ها ، واحد هاي همسايگي و در نهايت خانه هاي خود از ميان رفت. در نتيجه ي اين عدم تعلق مردم دست به تخريب فضا هاي گذشته و نو سازي هاي نا همگون زدند . اين فرهنگ تخريب و بلند مرتبه سازي تا به امروز ادامه داشته و باعث به وجود آمدن شهري بدون هويت با شهرونداني كه او را دوست ندارند شد .چاره اي بايد براي حفظ همين اندك فضاهاي با قدمت يافت با تغيير كاربري ، طراحي فضاهاي ميان افزا و توسعه ي بناي قديمي كه خود باعث آبادي بلوك هاي شهري اطراف نيز مي شود و در نتيجه به آباداني و پويايي شهر با هزينه ي بسيار كمتر و جلوگيري از اثر منفي تخريب در اذهان عمومي منجر مي شود و خاطره ي جمعي از شهر نيز حفظ و پايدار مي ماند.

چکيده:

هويت مكان، خاطره شهري , حفظ بنا، احيا , معماري ميان افزا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.