پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۹۳ شناسه:
زهرا سالاري پور دانشجو:
تأثير و كاربرد گرافيك محيطي در فضاهاي اموزشي عنوان فارسي:
Application and influence environmental graphic in education عنوان انگليسي:

يادگيري انسان و ساماندهي رفتار نوجوان در گرو نشاط و شادابي و هيجانات مثبت اوست و خلاقيت، شكوفايي و نوآوري در گرو نشاط و انبساط روحي انجام مي شود. در تعليم و تربيت جديد، فضاي فيزيكي مدرسه نه تنها يك محيط خشك و بي روح در فرآيند يادگيري محسوب نمي شود، بلكه به عنوان يك عامل زنده و پويا در كيفيت فعاليت هاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان نقش ايفا مي كند. شكي نيست كه يكي از اين عوامل مهم و مؤثر در ايجاد شادي در فضاهاي آموزشي، كيفيت معماري و طراحي گرافيكي محيط هاي يادگيري است. گرافيك محيطي شاخه اي از گرافيك بوده كه در آن چگونگي استفاده از انواع فرم ها، رنگ ها، نقش ها و تصاوير گوناگون به شكل ماهرانه و اصولي برنامه ريزي شده و علاوه بر پاسخ گويي به نيازهاي روحي و جسمي دانش آموزان و بهتر و ساده تر شدن ارتباط ها، باعث كامل تر شدن زيبايي هاي محيط آموزشي و نشاط روحي افراد مي گردد. در محيط هايي كه خصوصاً براي آموزش طراحي مي شوند، اين تأثير بايد در نقطه عطف توجه طراحان قرار گيرد و با مطالعه الگوهاي رفتاري دانش آموزان، به ويژه نوجوانان، جزئيات و ويژگي هاي محيطي مؤثر بر حواس آنها طراحي شود. استفاده صحيح از اين جزئيات كه برخي از آنها پارامترهايي از طراحي گرافيكي هستنداز قبيل: رنگ، نور، حجم، فرم، صدا، اندازه كلاس ها و نيز استفاده از تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين سبب نشاط، انگيزه، بهبود رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي دانش آموزان گشته و در نتيجه بازده آموزشي را بالا برده و آنان را به حضور در كلاس هاي درس علاقه مند مي نمايد. اين تحقيق به بررسي تأثيرات و كاربرد گرافيك محيطي و پارامترهاي آن بر نشاط و افزايش ميزان خلاقيت و يادگيري در دانش آموزان پرداخته و راه كارهاي پيشنهادي در زمينه طراحي گرافيكي بهتر در محيط هاي آموزشي، براي افزايش بهره وري آموزشي ارائه گرديده است.

چکيده:

هنر محيطي، گرافيك محيطي، فضاهاي آموزش، دانش آموز، بازده آموزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد فدوي استاد راهنما:
دکتر محمدرضا دوست محمدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.