پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۸۶ شناسه:
پويان كريمي دانشجو:
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه جهت مديريت پسماند شهر تهران با رويكرد بازيافت محصولات عنوان فارسي:
Multi-objective mathematical programing model for Tehran waste managment with consideration recycling عنوان انگليسي:

مديريت پسماند در شهرهاي بزرگ، به شيوه‌هاي اصولي و با رعايت مسائل زيست محيطي، يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در زمينه مديريت شهري مي‌باشد. تفكيك پسماندها در تهران داراي سوابق اجرايي گوناگوني است. در حال حاضر نيز علي‌رغم تدوين و ابلاغ نظام فني و اجرايي عمليات جمع آوري پسماندهاي خشك روش‌هاي گوناگوني در شهر جاري است كه سعي شده است از جوانب مختلف از جمله وضعيت ذخيره سازي، جمع آوري، پردازش اوليه و اقتصادي بررسي و تحليل گردد. تا در نهايت بتوان با بازنگري و بهبود آن طرحي مناسب وكارا پيشنهاد نمود. در اين تحقيق يك مدل برنامه ريزي رياضي خطي براي مديريت پسماند شهر تهران ارائه شده است. سيستم موجود فرايند جريان پسماند در شهر تهران شامل مراكز انتقال، پردازش، صنايع بازيافت، كمپوست و دفن مي باشد. اين مدل قابليت مكان يابي مراكز انتقال و تخصيص پسماند توليد شده مناطق به مراكز انتقال را دارد. همچنين پس از مكان يابي مراكز پردازش، پسماندهاي جمع آوري شده در مراكز انتقال به مراكز پردازش تخصيص داده شده و درباره نحوه مديريت پسماند پس از پردازش تصميم گيري مي كند. در انتها داده هاي مربوط به شهر تهران جمع آوري شده و پس از حل مدل با نرم افزار لينگو نتايج بدست آمده تحليل شده است.

چکيده:

مديريت پسماند ، بازيافت ، برنامه ريزي رياضي ، بهينه سازي چند هدفه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.