پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۶ دفاع:
۲۵۸۵ شناسه:
سپيده اخلاقي دانشجو:
مركز آموزشي-تربيتي كودكان مبتلا به اوتيسم عنوان فارسي:
Children Relaxing Home with interrelation between Architecture and Nature (Nature Therapy) in Tehran عنوان انگليسي:

امروزه تاثير محيط معماري به عنوان بستر فعاليت فرد بيمار بر سلامت روان و الگوهاي رفتاري او به اثبات رسيده است. استرس در محيط هاي درماني به عنوان عاملي منفي براي بيماران است كه در نتيجه آن پاسخ هاي فيزيكي و رواني مخربي در بيمار ايجاد مي شود به خصوص در مراكزي كه بيماران آن كودكان باشند. مشاهدات و بررسي ها نشان مي دهد كه محيط هاي طبيعت حقيقي يا ساخته شده نقش مفيدي در آرامش بخشي و بهبودي حال بيماران دارد. اين پژوهش ضمن بررسي ويژگي هاي جسمي و روحي كودكان (7 تا 12 سال) و نقش طبيعت در ارتقاي سلامت و بهبود بيماري ها به بررسي و تحليل آثار طبيعت بر درمان بيماري كودكان مي پردازد و در پي آن است تا با تلفيق معماري با طبيعت؛ محيط درماني مطلوب تر و مهربان تري را ارائه نمايد تا بيمار در مدت حضورش در محيط درماني استرس كمتر و آرامش بيشتري را از محيط دريافت كند و روند درمان وي سريع تر انجام گيرد.

چکيده:

معماري- طبيعت- كودك- آرامش- سلامت و درمان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حشمت اله متدين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.