پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۵۸۰ شناسه:
محمدهادي چيت سازيان دانشجو:
نگرشي انتقادي به عيوب مجوز فسخ نكاح با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه و فقه عنوان فارسي:
a comparative عنوان انگليسي:

عقد نكاح نيز مانند ساير عقود از طرق مختلف قابل انحلال مي باشد، فسخ از جمله ي اين راهها مي باشد. وجود برخي عيوب و بيماريها در يكي از طرفين عقد نكاح، مجوز فسخ را به طرف ديگر مي دهد. در تعداد و همچنين مشترك و يا مختص بودن اين عيوب به مردان و زنان بين فقها و حقوقدانان اختلاف عقيده مي باشد. با توجه به پيشرفت علوم پزشكي برخي از اين عيوب قابل درمان گرديده اند و از طرف ديگر برخي بيماري هاي نوظهور پديد آمده است كه در صدر اسلام و حيات ايمه معصومين بروز نداشته اند كه بسيار خطرناك تر از عيوب آمده در نصوص و قانون مدني مي باشد.حال با اين مساله مواجه هستيم كه در مورد درمان عيوب و باقي ماندن حق فسخ و همچنين امكان تسري به عيوب جديد در قانون و كلام فقها خلا وجود دارد.در طي اين تحقيق با استفاده از روش تحليلي توصيفي به بررسي منابع فقهي حقوقي پرداختيم و با توجه به اينكه ماهيت و فلسفه فسخ نكاح به واسطه ي عيوب، دفع ضرر از طرفين مي باشد، با تكيه بر فقه پويا و در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان و مسايل مستحدثه براي حل اين مسايل، توسل به قواعد لاضرر و لاحرج را راهگشا ميدانيم و امكان توسعه وتسري عيوب مجوز حق فسخ نكاح را به عيوب جديد را جايز يافتيم.

چکيده:

فسخ، انحلال نكاح،عيوب نكاح

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روشنعلي شكاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.