پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۷۸ شناسه:
حامد احمدي دانشجو:
طراحي و احيا اكولوژيك باغستانهاي قزوين با رويكرد كشاورزي شهري عنوان فارسي:
Ecological design and rehabilitation of Qazvin gardens through urban agriculture approach عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به رشد شهر نشيني و افزايش جمعيت و به تبع آن پديده هاي آلودگي هاي زيست محيطي را خواهيم داشت و از طرفي گسترش جمعيت و شهر نشيني پديده افزايش شهر نشيني را به دنبال دارد كه در ادامه نياز به مسكن پيش خواهد آمد و باعث تغيير كاربري اراضي حاصل خيز حاشيه شهري مي شود و اين تغييرات باعث از بين رفتن اين اراضي كه طي ساليان دراز بوجود آمده مي شود از طرفي باغستان هاي سنتي قزوين كه طي ساليان دراز شكل گرفت اند بنا به دلايلي دچار معضلات فراواني شامل تغيير كاربري اراضي و همچنين كمبود منابع آبي و ساير عوامل تاثير گذار شده است كه ما در اين پايان نامه با رويكرد احيا اكولوژيك و مرمت محيط و منظر قصد داريم كه آن را مرمت نماييم و براي رسيدن اين مهم از رويكرد اكولوژيكي و همچنين كشاورزي شهري استفاده نموده ايم.

چکيده:

كشاورزي شهري، باغستان قزوين، طراحي اكولوژيك، احيا اكولوژيك، باغستان بومي،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنما:
دکتر حسن دارابي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.