پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۱۶ دفاع:
۲۵۷۵ شناسه:
سارا حسين نياريابي دانشجو:
مديريت سود: بررسي تاثير هزينه هاي تبليغاتي اختياري بازاريابي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Managed earnings: study about impact of marketer’s discretionary advertising expenditures on firm performance in the Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

سوال براي مطالعه ما : بررسي تاثيرهزينه اي اختياري بازاريابان برعملكرد شركت؟

پروسه مديريت سود متعدد است و تمركز ما براي نشان دادن تاثيرات تصميمات هزينه تبليغات اختياري بازاريابان بر عملكرد شركت از متد مديريت سود، مدل واقعي است. با توجه به پيشينه مديريت واقعي سود سه پيشنهاد وجود دارد كه مديران ميتوانند فعاليت هاي عملياتي را بر ان اساس تنظيم كنند و انها از طريق جريانهاي نقدي ، هزينه هاي اختياري و هزينه توليد هستند.

چکيده:

هزينه هاي اختياري- هزينه تبليغات - مديريت سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.