پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۵۷۳ شناسه:
سمانه نعمت اللهي دانشجو:
طراحي مجموعه آموزشي ابتدايي مبتني بر طبيعت جهت ايجاد خلاقيت عنوان فارسي:
designing a primary school complex based on nature to create creativity عنوان انگليسي:

كودك در سال‌هاي پيش‌دبستاني و دبستان، يعني حدود 5 تا ١٢ سالگي، دوران حساسي براي ارتباط با طبيعت را طي مي‌كند كه بسته به تجربه‌اش در اين مرحله، مي‌تواند نسبت به آن بسيار علاقه‎مند يا گريزان شود؛ اما اين در حالي است كه امروزه به دليل تغييرات عمده در سبك زندگي و گسترش روز افزون شهر نشيني امكان دست يابي آسان كودكان به طبيعت بسيار محدود شده است. لذا ايجاد بستر طبيعي و غني براي كودكان به منظور تجربه مستقيم طبيعت بسيار ضروري مي باشد. ايجاد چنين بستري در محيط هاي شهري كنوني در قالب مفهومي به نام مدرسه طبيعت امكان پذير است. مدرسه طبيعت مفهومي است مرتبط با تجربه‌ي خودانگيخته و بي‌واسطه كودك در محيطي طبيعي. آن‌چه در مدرسه طبيعت اتفاق مي‌افتد، فراهم‌آوردن امكان تعامل خودانگيخته، كنجكاوانه و سرخوشانه‌ي كودكان با طبيعت است. تجربه‌ي طبيعت به طور عمده با اتكا به حواس پنجگانه كودك، به صورت خودانگيخته و در قالب فعاليت‌هاي فردي و جمعي اتفاق مي‌افتد كه در طي آن فرآيند همدلي كودك با طبيعت شكل مي‌گيرد و اين همدلي سرآغاز ايجاد علاقه نسبت به طبيعت و در نهايت محافظت از آن مي‌شود.

كودكان در مدرسه طبيعت تجربيات و مهارت هاي نويني كسب مي كنند. از رهگذر همكنشي با پديده هاي طبيعي، قدرت تخيل ، خلاقيت ، استعداد دست ورزي اشياء و توانايي هاي فيزيكي و شناختي آنان رشد مي كند و حواس پنجگانه شان حساس و تقويت مي گردد. در اينجا هيچ آموزش مستقيمي وجود ندارد بلكه تجربه طبيعت براي كودكان بصورت خودانگيخته و در قالب فعاليت هاي فردي و جمعي اتفاق مي افتد. مثلا كودكان در زمستان بذر مي كارند و در فصل بهار كاشته هايشان سبز مي شود. اين فرآيند سرد و گرم شدن هوا و كاشت و رويش و رشد گياهان مي تواند مفاهيمي مانند اميد، صبر و تلاش را به كودك بياموزد. مفاهيمي كه شايد آموزش آنها بصورت شفاهي و يا در كلاس هاي درس بسيار دشوار باشد. كودكان هر آنچه بصورت غيرمستقيم، كنشي و خودانگيخته ياد بگيرند ماندگار و دروني مي شود و هيچ موقع فراموش نخواهند كرد.

در مدرسه طبيعت كلاسي كه در و ديوار داشته باشد وجود ندارد. كودكان خود تصميم مي گيرند در كدام يك از اين ايستگاه ها باشند. معلم نداريم ولي به جاي آن تسهيلگران آموزش ديده اي هستند كه مواظبت از بچه ها را به عهده دارند و كمك غير مستقيم آنان باعث رشد توانايي هاي خلاقانه در كودك ميشود و البته نسبت به روشي كه براي تربيت كودك مرسوم هست (تذكر دادن هاي مدام و كمك هاي مستقيم) سخت تر و هوشمندانه تر بوده و احتياج به تمركز بيشتري دارد ولي نتيجه اي كه حاصل مي شود خيلي متفاوت خواهد بود و در ضمن كودك خيلي راحت تر و سريع تر به استقلال مي رسد و اعتماد به نفس و پرسشگري دركودكانمان شكوفا مي شود.

كودكان امروز در چهارديواريها گرفتار شده اند. ارتباط آنها با دنياي طبيعي بسيار محدود شده است. نظام آموزشي ما به اين صورت شده است كه كودكان به يك جعبه ديگر به نام كلاس منتقل مي شوند و در يك سيستم آموزشي كه به همه كودكان موضوعي يكسان، به يك شيوه مي آموزد، گرفتار شوند، محصول انقلاب صنعتي است.

 خانواده كوچك شده و كودكان اغلب در خانه همبازي ندارند.

 محله كاركرد خود را تا حدود زيادي از دست داده و خانواده‌ها به دليل ملاحظات گوناگون ايمني، امنيتي و تربيتي فرصت‌هاي كمتري براي فعاليت‌ها و بازي‌هاي آزادانه فرزندشان فراهم مي‌كنند.

 مدرسه اغلب فضاي كوچكي است كه امكان تعاملات متنوع و چندجانبه در ابعاد گوناگون را از كودكان سلب مي‌كند.

 فضاهاي طبيعي چندان از شهرها فاصله گرفته است كه دسترسي به آن‌ها براي كودكان دشوار شده است.

 تلويزيون و شيوع و وفور بازي‌ها و سرگرمي‌هاي مجازي نيز باقي‌مانده‌ي فرصت كودكان را به خود اختصاص داده و زماني براي تجربه طبيعت باقي نگذاشته است.

بسياري از مدارس امروز كشور در ادامه روند مدرسه سازي گذشته به فكر ساختن ساختمان هايي مجهز با تعداد كلاس بيشتر مي باشند و كمتر مي توان مدرسه و يا فضاي آموزشي را يافت كه روح كودك را پرورش دهد.

اما با توجه به مشاهداتي كه در مورد مدارس طبيعت در شرايط فعلي نظام آموزشي كشور شده، هنوز شرايط كامل براي آموزش به طور صرف در مدارس طبيعت وجود ندارد. لذا نتيجه بر آن شد كه مدرسه اي تلفيقي طراحي شود كه هم از نظر تجربي و هم علمي تحت آموزش قرار گيرند تا مرحله گذار از آموزش به صورت صرفا تئوري به سمت آموزش تجربي طي شود.

چکيده:

كودك، خلاقيت، آموزش، مدرسه طبيعت، روانشناسي محيط، قابليت محيط

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.