پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۴ دفاع:
۲۵۶۷ شناسه:
مهرداد بهزاد دانشجو:
طراحي منظر با حفظ و بهره‌برداري از منابع طبيعي بومي در بازسازي بافت فرسوده شهري عنوان فارسي:
Landscape design using of indigenous natural resources in urban renewal Case Study: “Shamshiri” district of Tehran عنوان انگليسي:

تحقيق حاضر با هدف رسيدن به راهكارهاي طراحي منظر بهينه در بازسازي و نوسازي بافت فرسوده قدم بر مي‌دارد. اين تحقيق كه در محله شمشيري محدوده منطقه 9 تهران انجام شده، عدم موفقيت طرح‌هاي بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و عدم توجه آنها را به كيفيت فضاهاي پس از نوسازي و بازسازي (در مقوله طراحي منظر) را نقد نموده و راهكارهاي جايگزين را معرفي نمايد.

در اين تحقيق ابتدا به تشريح مفاهيم بافت فرسوده شهري و موارد مرتبط با آن، منابع طبيعي بومي، سرزندگي بافت، طراحي منظر شهري و مطالب مرتبط با آن و معيارهاي منظر شهري پرداخته مي‌شود. سپس در سه مقياس كلان (منطقه 9 تهران)، مياني (محله شمشيري در منطقه 9) و خرد محدوده جنوبي خيابان شمشيري به مساحت حدود 24 هكتار، شناخت و ارزيابي انجام مي‌شود. در اين مرحله همچنين اسناد فرادست بررسي و نتايج آن اكتساب مي‌گردد.

در مرحله بعدي، تحليل‌ها به روش تحليل بصري و توصيفي و همچنين با استفاده از روش تحليل SWOT انجام گرفته و نتايج حاص در جداول سياست‌ها و راهبردها ارايه شده است. نتايج به دست آمده از تحليل، دستاوردهايي به شرح زير داشته است:

بهروه‌مندي از نزولات جوي و استفاده از آن در آبياري محوطه، مشاركت اجتماعي ساكنين، ايجاد يا بازگرداني حس تعلق و حس مكان با اقداماتي چون حفظ و مرمت ساختمان‌هاي داراي ارزش، مسيرهاي ارتباطي بافت محدوده و پارك‌ها، ايجاد باغچه‌هاي محله با مديريت مردم ساكن محله، طراحي فضاهي جذاب و فرح‌انگيز، در محور جنوب و حاشيه شهرك توحيد براي ساكنين، ايجاد مسير دوچرخه‌سواري، حفظ گونه‌هاي گياهي بهره‌مندي از آنها در طراحي منظر مطلوب، استفاده از گونه‌هاي گياهي بومي با هدف ذخيره و حفظ منابع طبيعي، راهكارهاي استفاده از روان‌آب‌هاي شهري و ذخيره يا هدايت آن به بسترهاي جذب آب و غيره كه موارد اشاره شده در قالب نقشه و توصيه‌هاي نوشتاري در فصل طراحي آمده است.

چکيده:

بافت فرسوده، طراحي منظر شهري، كيفيت محيط، سرزندگي در بافت شهري، منابع طبيعي بومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.