پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۶۳ شناسه:
مصطفي حيدري مقدم دانشجو:
برنامه‌ريزي تامين مسكن گروه‌هاي آسيب پذير(مطالعه موردي شهر خرم‌آياد) عنوان فارسي:
Housing provision planning for vulnerable groups( khorramabadcase study) عنوان انگليسي:

در دنياي به شدت شهري شده قرن حاضر و به دنبال مشكلات عديده به وجود آمده در سطح جوامع شهري، توجه به كيفيت زندگي شهري يكي از مباحث مهم در مطالعات شهري مي‌باشد. از مهم ترين عوامل در بهبود كيفيت زندگي و ايجاد رضايتمندي در شهروندان، مسكن و برخورداري از امكانات مرتبط با مسكن مي باشد آگاهي برنامه‌ريزان شهري در مورد چگونگي تأثيرگذاري تصميماتشان بر ميزان تامين نيازهاي شهروندان مزاياي زيادي را به همراه خواهد داشت. از مهمترين مشكلات موجود در شهرها مسكن مي باشد توجه به رفع اين نياز براي اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه شهري از اهميت بالاتري برخوردار است. از اين رو رساله حاضر با بررسي وضعيت شهروندان شهر خرم آباد و شناسايي اقشار ضعيف شهري، سعي در شناسايي نيازهاي مسكوني و مالي اين اقشار ضعيف و آسيب پذير دارد. اميد است نتايج اين رساله بتواند گامي در جهت رفع نيازها و معضلات مسكن براي اين گروههاي آسيب پذير شهري بردارد. با توجه به سهم بالاي بيكاري استان به صورت عام و شهر خرم آباد به صورت خاص و تكيه اقتصاد شهر خرم آباد بر اقتصادي خدماتي و عمدتا مستقر در بخش غير رسمي پيش بيني مي شود كه سهم عمده اي از خانوارهاي شهري خرم آباد در طيف اقشار ضعبف قرار بگيرند. همچنين بر اساس بررسي ها پيش بيني مي شود كه پراكنش شاخص هاي مسكن درسطح شهر خرم آباد از همساني و تعادل مناسبي برخوردار نباشد و اين امر در بازديدهاي ميداني به وضوح قابل روئيت است. بررسي و مطالعه برنامه هاي مسكن در گذشته (از جمله سياست مسكن مهر و سياست هاي نوسازي و بهسازي شهري)نشان مي دهد كه اين برنامه ها در حل معضلات مسكن در اين شهر و براي اين اقشار نتوانسته موفق عمل نمايند.

بر اساس بررسي ها پيش‌بيني مي شود كه نتايج به دست آمده ميزان رضايتمندي اقشار آسيب پذير از برنامه ها و سياست هاي مسكن در سال هاي اخير را در سطح پاييني نشان دهد.از دلايل عمده عدم موفقيت طرح ها و سياست هاي پيشين در امر مسكن ميتوان به عدم شناسايي درست اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه شهري خرم آباد و نبود شناخت مناسب از وضعيت مسكن در سطح شهر و عدم تطبيق برنامه ها با فرهنگ و دانش بومي و توان مالي محلي اشاره كرد

چکيده:

واژگان كليدي: مسكن، سياست‌هاي مسكن ، اقشار آسيب پذير ، شهر خرم‌آباد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.