پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۵۵۹ شناسه:
مصطفي اكبريان دانشجو:
تبيين جامعه شناختي مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي- انتفاعي بر اساس هنجارهاي اخلاقي و ديني عنوان فارسي:
The sociological explanation of social responsibility in economic enterprises based on moral and religious norms عنوان انگليسي:

مسئوليت اجتماعي بنگاه ها يكي از موضوعات مهم مورد توجه در سال هاي اخير بوده است تا جايي كه سازمان هاي بين المللي استانداردهايي را در اين زمينه ارائه نموده اند.

مسئوليت اجتماعي سازمان بعنوان شركت در قبال جامعه و محيطي است كه سازمان در آن فعال است، مفهوم مسئوليت اجتماعي سازماني از اواسط دهه ۱۹۵۰ در جوامع مطرح گرديد. امروزه يكي از مهمترين موضوعات در مديريت مسوليت اجتماعي بنگاه ها و شركت ها C.S.R مي باشد. مسئوليت اجتماعي بنگاه عبارت است از الزام به پاسخگويي گروه هاي ذي نفع خارجي. صاحب نظران مختلف از جمله وود، ميچل، لاولي، سالوسكي، زولچ، كارول و لانتوس در سال هاي اخير به بررسي مباحث مسئوليت اجتماعي پرداخته اند. كارول از پايه گذاران مباحث مسئوليت اجتماعي است كه مسئوليت اجتماعي را در ابعاد چهارگانه ۱- نيازهاي اقتصادي ۲- رعايت قوانين و مقررات ۳- رعايت اخلاق كسب و كار ۴- مسئوليت هاي بشر دوستانه مورد مطالعه قرار داده است. لانتوس يكي ديگر از نظريه پردازان مباحث مسئوليت اجتماعي بنگاه ها آن را در سه دسته اخلاقي- بشر دوستانه و راهبردي تعريف نموده است. موضوع اصلي اين پژوهش بررسي ابعاد و وضعيت كلي مسئوليت پذيري اجتماعي بر اساس هرم چهار بعدي كارول و تعاريف مفهومي سالوسكي، زولچ و لانتوس در ميان ۴۸۶ نفر از مديران دانشگاه هاي آزاد اسلامي و شعب بانك پارسيان واقع در شهر تهران خصوصاٌ در پايبندي به ابعاد اخلاقي و ديني بر اساس روش پيمايشي و استفاده از پرسشنامه مبتني بر يازده فرضيه است.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي، مسئوليت اجتماعي شركت، ابعاد مسئوليت اجتماعي، نظريات اخلاقي مسئوليت اجتماعي، نظريات ديني مسئوليت اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، بانك پارسيان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يونس نوربخش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هوشنگ نايبي استاد مشاور:
دکتر عليرضا محسني تبريزي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.