پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۳ دفاع:
۲۵۵۷ شناسه:
حسام شكيب نيا دانشجو:
طراحي مسكن انعطاف پذير با رويكرد آينده نگري عنوان فارسي:
flexible housing design with futuristic approach عنوان انگليسي:

با گسترش شهرنشيني، افزايش ارزش زمين و قيمت مسكن توان خريد مسكن مناسب براي اقشار متوسط جامعه دشوار شده است. اين امر موجب شده است اقشار با در آمد متوسط ناچار به سكونت در حاشيه شهر يا محدوده اي نا متناسب با نياز هاي خود شوند. اين فاصله ميان نيازها و محل زندگي موجب به وجود آمدن نارضايتي در ميان اين قشر كه غالبا جوان و با درآمد متوسط هستند، مي شود. اين امر سبب بروز مشكلات در سطوح مختلف زندگي مي شوند. مشكلاتي نظير اختلال در ترافيك شهري به دليل پيمودن مسافت هاي طولاني كه ناشي از فاصله ي نا معقول ميان محل زندگي و محل كار افراد است كه به موجب آن باعث خستگي ذهني و جسمي ناشي از رفت و آمد هاي طولاني مي شود . همچنين اسكان در مناطق نامناسب با نياز هاي كاربر سبب بروز مشكلاتي نظير عدم وجود فضاهاي مشاع مورد نياز و فضاي تعاملي براي برقراري ارتباط اجتماعي مناسب براي كاربر مي شود. اين موضوع باعث ايجاد شرايط نامناسب روحي و ذهني به دليل عدم آسايش رواني مي شود. از طرفي طراحي واحد هاي مسكوني به دليل طراحي نامناسب، يكنواختي و عدم تنوع فضايي و عدم پاسخگويي به نياز هاي متغير كاربر مي تواند موجب افزايش نارضايتي افراد شود.

قشر متوسط جامعه كه عموماً جوان هستند، به مسكن هايي نياز دارند كه نزديك به محل كار با دسترسي هاي مورد نياز باشد، از طرفي توان خريد آن را داشته باشند. به همين منظور مي توان خانه هايي با متراژ كم و در زمين هايي با ارزش بالا و دسترسي مناسب طراحي كرد. يكي از راهكارهاي دستيابي به چنين موضوعي طراحي برج هاي مسكوني با واحد هايي با متراژ كم و انعطاف پذير و فضا هاي مشاع زياد براي پاسخگويي به عملكرد هاي متنوع است، به نحوي كه واحد هاي مسكوني به حداقل مساحت و حداكثر كارايي نزديك شوند. واحد هاي مسكوني بايد انعطاف پذير باشند به نحوي كه در آينده با توجه به نياز ساكنين قابل تغيير باشند. همچنين فضاهاي مشاع با كاربري هاي متفاوت باعث برقراري روابط اجتماعي مورد نياز براي كاربران مي شود و پاسخگويي نياز هاي كاربران در غالب فضاهاي تعاملي و اجتماعي خواهد بود.

چکيده:

مسكن، مسكن حداقل، انعطاف پذيري، آينده نگري، تغيير پذيري، تنوع پذيري، تعامل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد يحيي اسلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.