پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۵ دفاع:
۲۵۵۰ شناسه:
بيژن استركي دانشجو:
طراحي برج مسكوني سبز در تهران عنوان فارسي:
Green residental tower design in tehran عنوان انگليسي:

در وضعيت فعلي جهان با توجه به كمبود انرژي و آلودگي محيط زيست كه بيشتر اين آلودگي توسط استفاده از سوختهاي فسيلي ايجاد مي شود، سبب تجديد نظر جهت ساخت ساختمانهائي با روشهاي سنتي گذشته خواهد شد.

يكي از مسائل مهمي كه امروزه تمامي كشورها به آن توجه ميكنند استفاده از مصالح و روشهاي اجرائي است كه سبب كاهش مصرف انرژي مي شود. اين مهم در كشور ما كمي دير تر از ساير كشورهاي پيشرفته مد نظر قرار گرفته است كه دليل اين تاخير نيز وجود منابع عظيم انرژي هاي فسيلي است، اما همانگونه كه بر همگان روشن است اين استفاده نابجا از منابع خدادادي سبب آلودگي شديد محيط زيست از جمله آلودگي هوا در شهر هاي بزرگ ايران مخصوصا تهران شده است.

اين نكات سبب آن ميگردد كه در ساخت و سازهاي جديد با استفاده از فن آوريهاي جديد و امكانات پيشرفته ساخت و ساز ، مصرف انرژي ساختمانها را به حد اقل رسانده و در نتيجه از توليد آلاينده هاي محيط زيست كاسته گردد.

هدف اصلي اين تحقيق باز بيني فن آوريهاي نوين مصالح ، سطوح و تاسيسات هوشمند ، تكنيكهاي طراحي و بكارگيري آن متناسب با شرايط اقليمي تهران جهت دستيابي به پايداري كالبدي در ساخت يك برج مسكوني سبز در تهران ميباشد.

چکيده:

معماري پايدار، معماري سبز، انرژي و مسكن، معماري و محيط زيست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حقير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.