پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۴۴ شناسه:
طاهره حسيني موحد دانشجو:
بررسي شيوه هاي تاثيرپذيري از قرآن كريم در ديباچه هاي نثر عصرصفوي عنوان فارسي:
Study of Efficacy methods of Quran in Preamble of Prose Texts in Safavid Era عنوان انگليسي:

با ورود دين مبين اسلام به ايران و پذيرش آن از سوي ايرانيان، قرآن كريم و تعاليم آن به عنوان كتاب آسماني اين آيين در حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و ادبي مركز توجه مردم قرار گرفت به گونه اي كه نويسندگان و اديبان در خلق آثار ادبي خود در شكل و محتوا، آيات و معارف قرآن كريم را سرمشق خود قرار دادند و با شيوه هاي گوناگون، جلوه هاي زباني، بلاغي و فكري قرآن را در متون شعر و نثر منعكس كردند.

پژوهش حاضر كه بازه زماني سال هاي شكل گيري صفويه تا پايان آن را دربرمي گيرد، بر آن است كه چگونگي تاثيرپذيري از قرآن كريم را در ديباچه هاي نثر عصر صفوي مورد بررسي قرار دهد. دليل اصلي انتخاب اين موضوع در دوره صفوي، ويژگي هاي خاص مذهبي، اجتماعي و فرهنگي اين دوره و نبود يك پژوهش مستقل و مستوفي و اقبال كم پژوهشگران به نثر اين دوره از تاريخ ايران بوده است. اميد مي رود اين پژوهش، راه‌گشاي محققان و علاقه‌مندان اين عرصه باشد.

چکيده:

نثر، تاثيرپذيري، قرآن، ديباچه، صفويه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور:
دکتر رسول جعفريان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

نشريه نقد ادبي و بلاغت دانشگاه تهران

/20

بررسي اقتباسات قرآني در ديباچه تفسير خزائن الانوار و معادن الاخبار خاتون آبادي

دكتر موذني،دكتر جعفريان،طاهره سادات حسيني موحد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.