پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۵۴۲ شناسه:
محمدعلي سرخي دانشجو:
بررسي عددي رفتار كمانشي صفحات ساندويچي داراي هسته لانه زنبوري پر شده با فوم با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك عنوان فارسي:
numerical assessment of foam-filled honyvomb core sandwich panels Buckling Behavior Viscoelastic Effects عنوان انگليسي:

با استفاده روز افزون از كامپوزيتهاي ساندويچي در صنايع مختلف ، يكي از پارامترهاي مهم در استفاده از اين تركيب ، بررسي عملكرد آن در بارگذاري كمانشي مي باشد و چون كامپوزيت ها از مواد متفاوت ، لايه چيني هاي متفاوت، ضخامت هسته متفاوت و... تشكيل شده اند، اين موضوع باعث تفاوت رفتارهاي آنها در برابر كمانش مي شود. موضوع حائز اهميت ديگر، در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك است كه مي تواند در شكست كامپوزيت اثر گذار باشد و همچنين بار پر كردن هسته لانه زنبوري با فوم كه باعث افزايش سطح تماس بين هسته و رويه مي شود به بررسي تاثير آن در كمانش پرداخته خواهد شد. در اين پايان نامه به بررسي كمانش كامپوزيت هاي ساندويچي با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك و هسته پر شده با فوم پرداخته مي شود.

چکيده:

ساندويچ پنل-ويسكوالاستيك-كمانش-فوم-هاني كام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني استاد راهنما:
دکتر مجتبي حقيقي يزدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.