پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۵۴۰ شناسه:
زهرا سليميان ريزي دانشجو:
طراحي محيطي منطقه درياچه چيتگر با ادغام رويكرد اكولوژيك و پالايش فيزيكي- شيميايي عنوان فارسي:
Environmental Design of Chitgar Lake District by Integrating Ecological Approach with Physical-Chemical Treatment عنوان انگليسي:

درياچه هاي شهري يكي از انواع مهم بدنه هاي آبي مصنوعي هستند كه به منظور خدمات اكوسيستم ساخته مي شوند. احداث درياچه چيتگر به دليل عدم لحاظ كردن ارزيابي هاي زيست محيطي كافي در مطالعات طراحي، مشكلاتي در اكوسيستم منطقه از قبيل تغذيه گرايي زود هنگام درياچه و اتلاف آب را در پي داشته است. بازيافت آب از جمله روش هاي نويني است كه در جهت حفظ منابع آب بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش به منظور تحقيق چرخه آب در اكوسيستم منطقه درياچه و بازيابي آن انجام شده است.

چکيده:

طراحي اكولوژيك- بازيافت آب- پالايش آب-چيتگر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنما:
دکتر علي دريابيگي زند استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.