پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۳۹ شناسه:
الهام هنرمندي دانشجو:
طراحي منظر گذر پياده در مقياس محله با تاكيد بر پايداري محيطي، نمونه موردي شهر جوان هشتگرد عنوان فارسي:
Pedestrian Environmental design at neighberhood scale through Sustainability approach the case of hashtgerd young-city عنوان انگليسي:

گذرهاي پياده معابري با بالاترين حد نقش اجتماعي هستند كه آمدو شد خودروها از آنها حذف شده است و به عنوان يك گونه از انواع فضاهاي شهري مكان هايي مي باشند كه فعاليت انتخابي گردشگري شهري را در خود جاي مي دهند.

مسير پياده تجلي گاه حيات مدني شهر و محل رخداد وقايع و فعاليتهاي اجتماعي شهروندان در زندگي و حيات شهري مي باشد. از اين رو طراحي درست و گسترش آن نه تنها باعث غني تر شدن زندگي اجتماعي وفرهنگي مي شود؛ بلكه با توجه به پيچيدگي ها و مسائل حمل و نقل شهري در شهرهاي معاصر، گامي در جهت حل معضلات ترافيكي و ترددي بر ميدارد و شهرها را به سوي حمل ونقل انسان محور سوق مي دهد. از سويي ديگر، امروزه به شدت برتوسعه پايدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زندگي انسانها تاكيد گرديده است و يكي از شاخص هاي پايداري شهرها در قرن حاضر، كاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي و كاهش آلودگي هوا، افزايش حمل و نقل عمومي و افزايش قابليت پياده مداري و سلامت شهروندان از طريق ارتقاء جذابيت هاي فضاي شهري مي باشد، در شرايطي كه پياده روي يكي از پايدارترين روشهاي حمل و نقل بوده و ميتواند از جنبه هاي مختلف كالبدي، اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي سبب توسعه پايدار شهرها گردد. همچنين، پياده راه ها كه بستر اصلي حركت پياده هستند، در سطح شهرها همانند كانون هاي رشد عمل كرده و تاثير بسزايي در اصلاح و تحريك فضاهاي پيراموني خويش ايفا مي نمايند. لذا موضوع جايگاه عابر پياده و ساخت فضاهاي مناسب پياده روي و پياده راه در چند دهه ي اخير در دستور كار برنامه ريزان و طراحان شهري قرار گرفت.

رويكرد Active Design با دربرگرفتن ابعاد مختلف زندگي شهري، به پيوندهاي عميق محيط شهري با سلامت جسمي و روحي شهروندان توجه ويژه نموده است. دستورالعمل هاي اين رويكرد شامل ارتقاي فعاليت بدني و بهداشت در طراحي مي باشد؛ اصولي همچون پياده مداري، دوچرخه سواري، اختلاط كاربري و بهره گيري از حمل و نقل عمومي.

تحقيقات اخير نشان داده است كه تركيبي متنوع از استراتژيهاي عنوان شده، باعث افزايش فعاليت فيزيكي در ميان ساكنان شهر مي شود، و از اين راه فعاليت هاي فيزيكي شهروندان را افزايش داده و سطح سلامت آنان را ارتقا مي بخشد، و همچنين موجب افزايش همبستگي اجتماعي ميان ساكنان محله و افزايش سرزندگي و امنيت در فضاهاي شهري مي گردد و در نتيجه استمرار حيات شهري را به دنبال دارد.

چکيده:

گذرپياده، فضاي شهري، فعاليت فيزيكي، همبستگي اجتماعي، امنيت، سرزندگي،توسعه پايدار،Active Design

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا مثنوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غزال راهب استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.