پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۵۳۸ شناسه:
آرين امان دانشجو:
تحليل عددي توزيع تنش-كرنش در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده توسط ذرات نانو تا ميكرو با هندسه هاي متفاوت عنوان فارسي:
numerical analysis of stress-strain distributions in polymer composite reinforce by multi scale particle with diffrent geometry عنوان انگليسي:

امروزه تنوع نانو كامپوزيت ها در مقايسه با پليمر هاي مشابه خالص و كامپوزيت هاي متداول به دليل داشتن خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي مطلوب تر،كاربرد وسيعي در زمينه هاي مختلف صنعتي و تحقيقاتي يافته اند.

ما در اين پروژه به بررسي نحوه تاثيرگذاري تغيير و هندسه و اندازه ذرات تقويت كننده در ميزان تنش و كرنش و همچنين ديگر خواص نانو كامپوزيت تغيير يافته مي پردازيم، و انتظار داريم در اين پروژه سعي خواهد شد با تغييرات هندسه و اندازه و درصد حجمي معين اثر اين تغييرات را در توزيع تنش ملاحظه نموده و سپس با توجه به هزينه ( قيمت نانو ذرات و ميكرو ذرات) يك ارزيابي اقتصادي به عمل آورد.

چکيده:

نانو كامپوزيت پليمري،تنش،كرنش،هندسه متفاوت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود موسوي مشهدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.