پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۷ دفاع:
۲۵۲۰ شناسه:
اميرحسين نوريان دانشجو:
بررسي تجربي رفتار مكانيكي هيدروژل دو لايه هوشمند حساس به دما پلي ايزوآكريلاميد برپايه ي سلولز عنوان فارسي:
Experimental Characterization of bilayer hydrogel Celloluse-poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM) عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به پيشرفت روز افزون دانش بشري نياز به بهينه سازي مسائل مختلف و ساخت مواد جديد بيش از پيش احساس ميشود از جمله مواد با اهميت در اين زمينه مواد هوشمند هستند اين مواد با توجه به شرايط محيطي از جمله تغيير pH دما و حتي تغييرات نور دچار تغيير شكل ميشوند و به همين دليل داراي كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف هستند .

يكي از گروه هاي پر استفاده ي پليمرهاي هوشمند خصوصا در صنايع پزشكي هيدروژل ها هستنند از زير گروه هاي اين هيدروژل ها ميتوان به هيدروژل هاي سوپرجاذب اشاره نمود اين نوع هيدروژل ها موادي هستند كه از يك برابر تا صد ها برابر حجم خود را آب جذب نموده و در انواع هوشمند با توجه به تغييرات دما و pH و يا حتي نور جذب و دفع آب موجود در آنها تغيير نموده و همچنين دچار تغييراتي در خواص خود خواهند شد كه اين تغييرات در ساخت و استفاده از اين نوع هيدروژل ها اهميت زيادي دارند .

هيدروژل هاي هوشمند به دليل واكنش پذيري خود به تغييرات محيطي كاربردهاي متفاوتي از جمله سنسورهاي زيستي آغازگرها لنزهاي چشم و انواع زيادي از كاربردها اشاره نمود . براي استفاده از اين نوع هيدروژل ها فهم كامل خصوصيات و رفتارهاي اين نوع از هيدروژل ها بسيار مهم و اساسي است .

هيدروژل هاي هوشمند با خاصيت تغيير شكل و تورم بر اساس دما معمولا از يكي از سه ماده ي كاراگينان كيتوسان و نيپام تشكيل شده اند ، در اين مقاله خواص مكانيكي هيدروژل نيپام بر پايه ي سلولوز بررسي خواهد شد .

بر اساس اين پژوهش نسبت تورم و تغييرات آن بر اساس تغييرات دما به دست خواهد آمد .

چکيده:

هيدروژل هوشمند، سنسورزيستي، معادلات حالت، هيدروژل دولايه، پلي آيزوآكريلاميد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي باغاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.