پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲۴ دفاع:
۲۵۱۲ شناسه:
هيرو عيسوي دانشجو:
ارائه چارچوب ادراك قيمتي مصرف‌كنندگان در نسلهاي مختلف اقوام ايراني عنوان فارسي:
presenting consumers' price perception frame among different generations of Iranian ethnics عنوان انگليسي:

مشتريان بر مبناي ادراك خود از قيمت، ويژگي‌هاي محصول و ساير عناصر آميخته بازاريابي تصميم مي‌گيرند. بنابراين آنچه براي تصميم‌گيران بازاريابي در سازمان‌ها اهميت دارد، ادراك مشتريان از عناصر آميخته بازاريابي از جمله قيمت‌هاي پيشنهادي است و نه واقعيت آن‌ها. اين پژوهش درصدد شناسايي و تببين روابط بين متغيرهاي اصلي حاضر در فرايند ادراك مشتريان از قيمت، در اقوام ايراني است. ادراك قيمتي فرآيند تفسير قيمت و ارزش كالا و خدمات توسط مشتري مي‌باشد. اين پژوهش به بررسي تاثير عوامل فرهنگي (همچون توجه و يا ريسك‌گريزي و .. ) و بازار بر ادراك قيمتي و مقايسه ادراك قيمتي در بين اقوام ايراني مي‌پردازد.

چکيده:

ادراك قيمتي، قيمت، اقوام، نسل، كيفيت، ارزش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
دکتر وحيد ناصحي فر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات رفتار مصرف كننده

/

ارائه چارچوب ادراك قيمتي در مصرف‌كنندگان مختلف اقوام ايراني (كرد، فارس، ترك)

هيرو عيسوي، محسن نظري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.