پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۳ دفاع:
۲۵۱۰ شناسه:
حسين ماستري فراهاني دانشجو:
ارتباط دامنه حركتي مفاصل عمده بدن ورزشكاران نخبه پرورش اندام با كيفيت الگوهاي حركت عملكردي عنوان فارسي:
The Relationship between Joints Range of Motion and Functional Movement Quality in Elite Bodybuilders عنوان انگليسي:

پرورش اندام يكي از رشته‌هاي ورزشي است كه تمرينات مقاومتي اساس آن را تشكيل مي‌دهد. يكي از عوامل مهم كه در اين ورزشكاران تحت تاثير قرار مي‌گيرد، دامنه حركتي مفاصل است. آزمون غربالگري حركت عملكردي اخيراً به عنوان ابزاري براي كمي كردن كيفيت الگوهاي حركت عملكردي توسط كوك و همكاران معرفي شد.هدف از تحقيق حاضر تعيين نرم آزمون غربالگري حركت عملكردي ورزشكاران پرورش اندام و بررسي رابطه بين دامنه حركتي مفاصل عمده بدن با نمرات غربالگري حركت عملكردي در ورزشكاران پرورش اندام در خارج از فصل مسابقه مي‌باشد.

چکيده:

كيفيت الگوهاي حركت عملكردي، غربالگري حركت عملكردي، دامنه حركتي، پرورش اندام.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فواد صيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رجبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.