پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۳۱ دفاع:
۲۵۰۴ شناسه:
مريم دهقاني محمدابادي دانشجو:
تدوين الگوي توانمنديهاي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي محصولات پيچيده در دانشگاهها عنوان فارسي:
Developing a Capability Model for implementation COPS Projects in Universities عنوان انگليسي:

با توجه به افزايش تعداد پروژه هاي محصولات پيچيده در دانشگاهها و بالا رفتن نرخ شكست در آنها، اين پايان نامه درصدد است تا با بررسي توانمنديهاي مورد نياز جهت اجراي اينگونه پروژه ها و بررسي توانمنديهاي موجود در دانشگاهها، به تدوين الگويي در اين زمينه بپردازد.

چکيده:

توانمندي، محصولات پيچيده، دانشگاهها، الگوي توانمندي، توانمنديهاي موردنياز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
دکتر رضا بندريان استاد راهنماي دوم:
دکتر علي ملكي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.