پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۰ دفاع:
۲۵۰۲ شناسه:
سارا اقابابايي دانشجو:
طراحي سيستم توصيه گر در خصوص قيمت گذاري بر اساس ارزش مشتري با متد تحليل احساسات عنوان فارسي:
Designing a recommendation system for customer value based pricing with sentimental analysis method عنوان انگليسي:

در دنياي رقابتي امروز، قيمت‌گذاري به‌عنوان يكي از چهارعنصر آميخته بازاريابي، از عوامل مؤثر در موفقيت يا شكست شركت‌ها محسوب مي‌گردد. بر اساس مباني نظري، در قيمت‌گذاري مبتني بر ارزش، شركت‌ها ارزش متمايز محصولات خود را براي مشتريان محاسبه مي‌كنند. هدف از انجام اين پژوهش كه بر اساس مباني علم طراحي استوار است، طراحي و پياده‌سازي سيستمي جهت كمك به قيمت‌گذاري رقابتي بر اساس ارزش مشتري از طريق تحليل احساسات مشتريان باهدف حداكثر سازي سود مي‌باشد. صنعت منتخب اين پژوهش هتل داري است كه سلايق و ارزش‌هاي مشتري در آن از عوامل موفقيت محسوب مي‌گردد. در اين پژوهش ابتدا سعي شده به روش مدل‌سازي موضوعي با الگوريتم LDA، از داده‌هاي استخراج‌شده ازنظرت مشتريان هتل‌هاي 5 ستاره تهران به‌عنوان هتل‌هاي رقيب، موارد مهم و باارزش در ذهن مشتريان اين هتل‌ها شناسايي و دسته‌بندي گردد. پس‌ازآن، در هر دسته، نظرات هر مشتري برچسب‌گذاري شده و با الگوريتم‌هاي مختلف متن‌كاوي، فرايند تحليل احساسات بر روي اين نظرات انجام شود. سپس دقت الگوريتم‌ها محاسبه‌شده كه الگوريتم يادگيري عميق با دقت 0.9 بيشترين دقت محاسبات را داشت. درنهايت تحليل احساسات با داده‌هاي موجود توسط سيستمِ طراحي‌شده در مرحله قبل انجام‌شده و نتايجي قابل قبولي دريافت گرديد. كاربرد سيستم پيشنهادي، تشخيص ارزش هتل‌ها در ذهن مشتريان هدف نسبت به رقبا و كمك به قيمت‌گذاري بر مبناي ارزش مي‌باشد.

چکيده:

قيمت‌گذاري بر اساس ارزش مشتري، تحليل احساسات، متن‌كاوي، علم طراحي، صنعت هتل داري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
دکتر محسن نظري استاد راهنماي دوم:
دکتر آمنه خديور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مطالعات مديريت كسب وكار هوشمند

/

طراحي و پياده سازي سيستم پيشنهاددهنده به مديران در خصوص قيمت‌گذاري هوشمند بر اساس ارزش مشتري با تكنيك‌هاي مدل‌سازي موضوعي و متن‌كاوي

سارا آقابابايي، محسن نظري، نسترن حاجي حيدري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.