پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۵۰۰ شناسه:
بهشته خسروي دانشجو:
بررسي و ارزيابي روش هاي شناسايي كور كدهاي كانولوشني با طول قيد بزرگ عنوان فارسي:
Investigating and evaluating methods for blind identification of convolutional codes with large constraint lengths عنوان انگليسي:

دسترسي به اطلاعات ارسال‌شده همواره از جذابيت بالايي برخوردار بوده است. دسترسي به اين اطلاعات نيازمند داشتن اطلاعات از بخش‌هاي متفاوت فرستنده‌ي آن است. اين بخش‌ها شامل بخش مدولاسيون، كدينگ كانال و ... مي‌باشد. اگر گيرنده به هر دليلي اطلاعات دقيقي از پارامترهاي مورداستفاده در سمت فرستنده براي كدينگ كانال در اختيار نداشته باشد روش شناسايي كور براي تخمين اين پارامترها بسيار كاربردي خواهد بود. بنابراين مسئله اصلي در اين پژوهش بررسي روش‌هايي خواهد بود كه به شناسايي كور كدگذار كدهاي كانولوشني براي كدهاي با طول قيد بزرگ مي‌پردازند.

كدهاي كانولوشني ازلحاظ اينكه شامل ارسال بيت‌هاي پريتي كه از بيت‌هاي پيام محاسبه مي‌شوند، هستند شباهت اندكي با كدهاي بلوكي دارند. برخلاف كدهاي بلوكي كه در حالت سيستماتيك، فرستنده بيت‌هاي پيام را كه در بيت‌هاي پريتي پراكنده‌شده‌اند (و درواقع همراه بابيت‌هاي پريتي) ارسال نمي‌كند؛ در كدهاي كانولوشني فرستنده تنها بيت‌هاي پريتي را ارسال مي‌نمايد. هرچه طول قيد طولاني‌تر باشد تعداد بيت‌هاي پريتي كه توسط هر بيت پيام تحت تأثير قرار مي‌گيرد بيشتر مي‌شود. بيت‌هاي پريتي تنها بيت‌هايي هستند كه در كانال ارسال مي‌شوند، به‌طوركلي طول‌هاي با قيد بزرگ انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به بيت‌هاي خطا دارند.

چکيده:

شناسايي كور،كدهاي كانولوشني،طول قيد بزرگ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي تيموري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.