پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۴۹۶ شناسه:
امير محورجعفري دانشجو:
جبران خسارت ناشي از مصادره اموال سرمايه گذاران خارجي عنوان فارسي:
Compensation resulting from the confiscation of property of foreign investors عنوان انگليسي:

از آنجايي كه مصادره اموال يك عمل خلاف اصل سرمايه گذاري است بايد در چهارچوب مقررات و قواعد قراردادي صورت بگيرد والا كشوري كه به اين كار اقدام كرده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد از اين رو يكي از چالش برانگيزترين بحث هاي موجود ميزان خسارتي است كه ممكن است درجريان مصادره اموال كشور سرمايه گذار توسط كشور سرمايه پذير صورت مي گيرد. هر چند ديوان هاي بين المللي و داوري در اين رابطه رويه مشخصي را اتخاذ نكرده اند ولي مي توان گفت كه مصادره غير مستقيم از جمله مواردي است كه توانسته است بسياري از اهداف كشور مصادره كننده را تامين كند از اين رو در عصر حاضر بيشتر شاهد مصادره غير مستقيم هستيم تا مصادره مستقيم. جبران خسارت ناشي از مصادره اموال داراي مشكلاتي است كه مي توان مهمترين آن را در رابطه با ارزيابي خسارت دانست.

ارزيابي خسارت با توجه به شيوه هاي موجود ممكن است نتواند به طور دقيق صورت بگيرد زيرا فني و تخصصي بودن امر بر آورد خسارت و همچنين ارزيابي خسارت در فرض موقعيت از دست رفته از جمله مهمترين مشكلاتي است كه در اين رابطه وجود دارد. در اين تحقيق به بررسي جوانب مختلف ارزيابيخسارت در رابطه با مصادره اموال پرداخته اييم.

چکيده:

مصادره، سرمايه گذاري، داوري، غير مستقيم، خسارت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.