پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۲۴۹۴ شناسه:
فرزانه ملبوبي دانشجو:
طراحي و ساخت دستگاه پايش مستمر قند خون با استفاده از تكنولوژي MEMS عنوان فارسي:
Design and fabrication of continuous glucose monitoring using MEMS technology عنوان انگليسي:

ديابت از مهمترين عوامل تهديدكننده سلامت، معلوليت و مرگ در جهان مي‌باشد. كنترل منظم قند خون نقش بسزايي در كاهش عوارض ناشي از اين بيماري در ميان مبتلايان به ديابت دارد. دستگاه‌هاي خانگي موجود تست قند خون، به علت سهولت استفاده، قيمت مناسب و سرعت كافي گزينه مناسب و عملي جهت كنترل مداوم قند خون براي بيماران ديابتي به شمار مي‌آيد. يك كيت تشخيص گلوكز از يك بخش الكترونيك و تعدادي استريپ يكبار مصرف تشكيل شده است. جهت انجام هر تست مقدار بسيار كمي خون برروي استريپ قرار داده مي‌شود و با اتصال استريپ به قسمت الكترونيك، ميزان قند خون برروي صفحه نمايش دستگاه پس از مدت كوتاهي نشان داده مي‌شود. در فناوري‌هاي جديد ضمن كاهش اثرات تهاجمي، اندازه‌گيري گلوكز تسهيل شده است. اين دسته از حسگرهاي الكتروشيميايي گلوكز را كه عموما به صورت درون‌تني مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌توان در 2 گروه حسگرهاي تماسي و حسگرهاي كاشت در بدن دسته‌بندي نمود. در مهم‌ترين نوع نانوحسگرهاي الكتروشيميايي پوششي تماسي تجاري شده، يك سوزن بسيار باريك وارد بدن مي‌شود و به طور مداوم ميزان گلوكز مايع ميان‌بافتي را اندازه‌گيري و گزارش مي‌كند. در اين تحقيق، طراحي و ساخت دستگاه پايش مستمر قند خون الكتروشيميايي آمپرومتريك گلوكز با سه الكترود لايه نازك طلا بررسي شده است. الكترودها با استفاده از تكنولوژيMicro Electro Mechanical System) MEMS ) به طريق تبخير فيزيكي و سپس با انجام فرآيند ليتوگرافي نوري بر روي زيرپايه اي از جنس شيشه ايجاد گرديدند. معرف حسگر حاوي گلوگز اكسيداز بوده كه برروي قسمتي از الكترود كار قرار مي‌گيرد. يك قطره از نمونه حاوي گلوكز در فضاي سه الكترودي قرار مي‌گيرد. با اعمال ولتاژ 300 ميلي ولت به دو سر الكترودهاي كمكي و كار جريان الكتريكي متناسب با غلظت گلوكز در محلول بين الكترودهاي كمكي و كار ايجاد مي‌گردد. بررسي كارايي آنزيم گلوكز اكسيداز روي الكترود لايه نازك طلا و تاثير سرعت اسكن بر شكل منحني مربوطه با روش ولتامتري چرخه‌اي انجام گرديد. همچنين پارامترهاي ديگري چون محدوده خطي اندازه‌گيري، زمان پاسخ، تكرار پذيري و پايداري حسگر ساخته شده با استفاده از روش كرونو آمپرومتري بررسي گرديد. محدوده خطي اندازه‌گيري گلوكز بين 30 و 350 ميلي گرم بر دسي ليتر بوده. حسگر از دقت مناسبي در مقايسه با دستگاه‌هاي سنجش گلوكز معمولي برخوردار مي‌باشد. زمان پاسخ و ميزان تكرارپذيري و پايداري در حد قابل قبولي مي‌باشد.

كلمات كليدي: پايش مستمر قند خون، بيو حسگر گلوكز، MEMS، آمپرومتريك

چکيده:

پايش مستمر قند خون، بيو حسگر گلوكز، MEMS، آمپرومتريك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد حسين مشهدي زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.