پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۴ دفاع:
۲۴۹۰ شناسه:
مهسا گلچيان دانشجو:
الگوريتم تقريبي زمان بندي براي مراكز داده توزيع شده مبتني بر نرم افزار عنوان فارسي:
Software Defined Distributed Data Centers for Telecom Networks عنوان انگليسي:

در اين پژوهش در زمينه سرويس‌دهي شبكه‌هاي مبتني برنرم‌افزار در سطح مراكزداده، مطالعه و تحقيق شده است. يكي از موارد مهم براي هر مركزداده‌اي رضايت مشتري يا همان كاربر است و يكي از مواردي كه مي‌توان رضايت كاربر را جلب كرد اين‌ است ‌كه كاربر اطلاعات را با كمترين تأخير ممكن دريافت كند. به‌طور متعارف، كاربران از نزديك‌ترين مركز داده براي سرويس گرفتن سريع‌تر استفاده مي‌كنند كه اين مسأله به صورت تخصيص درخواست در مراكزداده بررسي مي‌شود و مسأله‌اي كه براي خود مركزداده ايجاد مي‌شود چالش استفاده بهينه و مؤثر از پهناي‌باند است. با داشتن يك پهناي‌باند محدود، مادامي‌كه درخواست‌ها كه به‌صورت پراكنده و در مكان‌هاي دور و نزديك مركزداده هستند، افزايش يابد، كارايي مركزداده در بررسي درخواست‌ها كاهش مي‌يابد و استفاده ‌از پهناي‌باند به حداقل مقدار خود مي‌رسد. براي بهبود خدمات QoS و به حداقل رساندن واريانس استفاده از پهناي باند در ميان مراكزداده با حداقل هزينه سيستم، مهم است كه طراحي يك مسير سرويس مقياس‌پذير و انعطاف‌پذير ارائه شود .

چکيده:

شبكه هاي مبتني بر نرم افزار ، مراكز داده توزيع شده، تخصيص درخواست، تآخير، پهناي باند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر وحيد شاه منصوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.