پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۴۸۹ شناسه:
يگانه السادات حبيبي دانشجو:
بررسي گزينه هاي مناسب برنامه ريزي در پسماند شهر كرمانشاه عنوان فارسي:
Evaluation of the appropriate option in waste planning: (case study:Kermanshah city) عنوان انگليسي:

گسترش بي رويه شهرها و در نتيجه افزايش بي رويه جمعيت شهري به ويژه در سال‌هاي اخير موجب افزايش بيش از پيش مصرف و در نتيجه افزايش توليد انواع پسماند در مناطق شهري گرديده است. فرآيند مديريت مواد زايد جامد شهري از ملزومات هر شهر مي‌باشد كه بي توجهي به آن مي تواند براي هر شهري و حتي ساكنان روستاهاي اطراف شهر مشكل آفرين باشد. شهر كرمانشاه از جمله شهرهاي بزرگ ايران است كه درون محدوده سياسي خود داراي صنايع متعددي مي باشد كه دفع مناسب پسماند در مكاني مناسب هم از لحاظ محيط‌زيستي و هم از لحاظ اقتصادي داراي اهميت زيادي مي باشد. غالباً تمام اثرات زيان‌بار و مهمي كه در طول ارزيابي اثرات محيط زيستي نمايان مي‌شوند بايد در طول فرايند مكان‌يابي مورد توجه قرار گيرند. به جرأت مي‌توان گفت كه مكان‌يابي صحيح مي‌تواند بيش از نيمي از نگراني‌هاي موجود در محل دفن را مرتفع سازد

چکيده:

پشماند، كرمانشاه ، برنامه ريزي ، محيط زيست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرام ملك محمدي استاد راهنما:
دکتر حسن هويدي استاد راهنماي دوم:
دکتر اسماعيل صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.