پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۵/۲۶ دفاع:
۲۴۸۸ شناسه:
مصطفي رعايائي دانشجو:
ارائه مدل زمانبندي برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران عنوان فارسي:
Provide a timetabling model for holding specialized exhibitions in the permanent place of Tehran's international exhibitions عنوان انگليسي:

ارئه يك مدل خطي چند هدفه جهت با توجه به مطلوبيت فعالين عرصه نمايشگاهي تهران جهت بهينه سازي تاريخ برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي .

مطلوبيت ، محدوديت ها و ترجيحات فعالين عرصه نمايشگاهي همواره در تاريخ برگزاري نمايشگاه ها موثر مي باشد .

چکيده:

نمايشگاه بين المللي تهران ، برگزاري نمايشگاه ، تاريخ برگزاري نمايشگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهناز حسين زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.