پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۰ دفاع:
۲۴۸۳ شناسه:
ميترا شهاب دانشجو:
شناسايي قابليتهاي تكنولوژيكي و نهادي براي توسعه كار آفريني در صنعت خود رو عنوان فارسي:
شناسايي قابليتهاي تكنولوژيكي و نهادي براي توسعه كار آفريني در صنعت خود رو عنوان انگليسي:

صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجيره اي از صنايع قبل و بعد از خود، صنعتي كليدي محسوب شده و داراي پتانسيل بالايي در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي است. در ساخت خودرو مجموعه اي از تكنولوژي هاي فلزي، پلاستيكي، شيميايي، چوب، پارچه، عايق، شيشه، الكتريكي، الكترونيكي، متالوژي، طراحي، و غيره دخالت دارند. به همين دليل صنعت خودرو يكي از بزرگترين و مهمترين صنايع در اقتصاد كشور و توسعه كارافريني ميباشد. پيچيدگي صنعت خودرو سازي و نياز به قابليت هاي گوناگوني كه امكان رقابت در فضاي پر رقابت صنعت خودرو سخت نموده، سازمان هاي فعال در اين صنعت را ملزم به شناسايي اين عوامل ميكند. عدم توجه به اين قابليت ها و منابع موجب ناكارآمدي آن سازمان در توليد محصولات با كيفيت و رقابت پذير مينمايد

در اين تحقيق با برآنيم تا قابليت هاي تكنولوژيكي و نهادي در شركت ايران خودرو را شناسايي نماييم. جامعه مورد بررسي اين تحقيق مديران شركت ايران خودرو ميباشد كه با استفاده از پرسشنامه به دنبال پاسخ به اهداف اين تحقيق هستيم.

چکيده:

قابليت هاي تكنولوژيكي، قابليت هاي نهادي، توسعه كارافريني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد پاداش استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي اكبري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.