پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۴۸۲ شناسه:
شهريار پاوندي دانشجو:
شناسايي باورهاي ذهني مديران در مورد قيمت گذاري عنوان فارسي:
Recognition of managaers belief about pricing عنوان انگليسي:

موضوع قيمت و علم قيمت گذاري بدليل راهبردي بودن مفهوم و نحوه تاثير گذاري آن در تفكرات فردي و اجتماعي مصرف كنندگان كالا و خدمات با مواجهه اي ثقيل تر و تا پيش از اين، بنا به تقابل ظاهري آن با راهبردهاي ايجاد مزيت رقابتي كه از تفكرات نسل هاي گذشته بازاريابي در اذهان عموم فروشندگان و خريداران رسوخ و رسوب نموده، از اقبال كمتري از رجوع و پردازش برخوردار بوده است، لذا در حال حاضر قيمت گذاري در سازمان ها بصورت سنتي و بدون بهره مندي از مباني علمي صورت مي گيرد.به نظر مي رسد وجود تفكرات غير علمي در مورد قيمت گذاري در ذهن مديران باعث شده است كه قيمت گذاري موجود در بين بنگاههاي ايراني با مباني علمي فاصله داشته باشد بنابراين شناخت اين باورها و مقايسه آن با واقعيات علمي، مساله اصلي اين تحقيق است.

چکيده:

قيمت،قيمت گذاري،باور،بازاريابي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.