پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۲۴۷۷ شناسه:
هديه صامتي دانشجو:
طراحي و ساخت سنسور اندازه‌گيري جريان سيال با استفاده از فناوري MEMS عنوان فارسي:
Design and fabrication of a MEMS flowmeter عنوان انگليسي:

امروزه دبي سنجي به چندين صورت و با كمك چندين دستگاه مختلف با ميزان دقت‌هاي متفاوت انجام مي‌شود. يكي از اين راه‌ها استفاده از سيستم‌هاي الكترومكانيكي با ابعاد ميكرو يا MEMS مي باشد. اين دستگاه ابزار دقيق با توجه به ابعاد ريز خود باعث آشفتگي در سيال مورد اندازه‌گيري نمي‌شوند. از آنجايي‌كه استفاده از سازه هايي در ابعاد ميكرو در صنعت رو به رشد مي باشد بهره‌گيري از اين سيستم هاي الكترومكانيكال داراي مزاياي بالايي است.

چکيده:

MEMS , دبي سنج , سيستم الكترومكانيكي در ابعاد ميكرو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.