پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲ دفاع:
۲۴۷۲ شناسه:
محدثه زينلي دانشجو:
تاثير گرافيك‌ديزاين در بهبود عملكرد و زيبايي رسانه‌هاي ديجيتال عنوان فارسي:
The impact of graphic design on improving the performance and beauty of digital media عنوان انگليسي:

چكيده

در عصر اطلاعات و ارتباطات كه رسانه ها در موفقيت افراد و سازمان‌ها نقش اساسي دارند ارتقاي سطح كيفي وب‌سايت‌ها،به عنوان مهمترين و فراگيرترين رسانه‌هاي ديجيتالي بسيار اهميت يافته است؛ لذا بر عهده طراحان گرافيك است كه بتوانند با شناخت نياز‌هاي مخاطبان و هدف سايت، بهترين شيوه ارائه مطالب و هدايتگري مخاطب را به تيم برنامه نويسان ارائه نمايند.

براي تحقق اين امر طراحان بايد علاوه بر ارتقاي سواد بصري خويش، سعي در آگاهي از جنبه‌هاي فني طرح و آشنايي با امكانات نرم افزار‌ها را نيز داشته باشند،

تا سريع تر و با اتلاف انرژي كمتري به ايده‌هاي اجرايي و خلاقانه براي هدايت مخاطب دست يابند.

اين پژوهش شامل چهار فصل است كه در فصل يك به معرفي كلي رسانه‌ها و انواعشان، اعم از ديجيتالي و غير ديجيتالي و بيان اهميت آنها پرداخته شده است.

در فصل دو به بررسي نقش گرافيك ديزاين ، معرفي تجربه كاربري و برخي راه حل‌هاي فني براي عملكرد بهتر وب اشاره شده است.

در فصل سه برخي از مكانيسم‌هاي گرافيك ديزاين در بهبود عملكرد و زيبايي وب سايت آورده شده كه مهمترين آنها عبارتند از: تايپوگرافي، لي آت، رنگ و تصوير، طراحي مينيمال و استفاده از فضاي سفيد، كاربرد ويديو و انيميشن، طراحي ريسپانسيو، وب جي ال، دي تري و پارالاكس.

فصل پاياني نيز به معرفي چند نمونه وب سايت برتر با تاكيد بر علل موفقيت آنها اختصاص يافته است.

اين پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و كاربردي با رويكرد استقرايي است.

روش گردآوري اطلاعات آن كتابخانه اي و الكترونيكي، با بهره گيري از شيوه هاي وصف، ارزيابي و تحليل است‌‌.

چکيده:

طراحي وب، طراحي UX، طراحي UI، وب‌جي‌ال، ريسپانسيو، دي‌تري، پارالاكس، جي‌كوئري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنما:
دکتر حسن بلخاري قهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.