پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۴۶۷ شناسه:
ندا جابري دانشجو:
"مباني مسئوليت واسطه حمل و نقل مركب دركنوانسيون هاي بين المللي و حقوق ايران" عنوان فارسي:
“Foundations of Freight Forwarder’s Liability in maritime multimodal transportation according to national law & International Conventions ” عنوان انگليسي:

چكيده :

صنعت حمل و نقل امروزي كه به صورت مركب و به شيوه درب تا درب انجام مي شود و مدرن شدن ساز و كار آن در رشد و توسعه صنعت و تجارت به قدري تاثير گذار است كه اقتصاد دانان آن را ستون فقرات توسعه تلقي نموده اند،اما قواعد حقوقي داخلي همگام با توسعه بين المللي بروز رساني نشده بطوري كه در بسياري از زمينه ها ازجمله دعاوي مسئوليت مدني كه تنوع و تكثر آن روز به روز درحال گسترش است با خلاء هاي قانوني متعدد و گاها تشتت قوانين روبرو هستيم؛از آنجا كه قرن 21 قرن شكوفايي مسئوليت مدني ست و به قول استارك مبناي آن از بحث برانگيزترين موضوعات حقوقي خصوصي است دراين نوشتار با طرح و نقد نظريه هاي مختلف راجع به مباني مسئوليت از ديدگاه وظيفه گرايان،مشروعيت و قاعده مندي مبانيBasis مسئوليت اتخاذ شده در كنوانسيون هاي بين المللي را مي سنجيم و درمي يابيم كه نظام مسئوليت مدني واسطه هاي حمل و نقل،تركيبي از ارزش هاي مختلف اصول اخلاقي مسئوليت شخصي و سودمندي اجتماعي است كه گستردگي و تنوع مبانيFoundation و اهداف مختلفي دارد كه با تحليل اقتصادي اين مباني و برگزيدن معيار كارايي اقتصادي مفهومي جديد از عدالت تعريف مي كند و با ارائه نظريه بازدارندگي درقالبي جديد (بازدارندگي اقتصادي) وراي جبران خسارت و بازداشتن واسطه ها براي درپيش گرفتن احتياط و افزايش ايمني به پر كردن خلاء متون حقوقي و دكترين نظام داخلي كمك شاياني مي كند و راهي به سمت رفع نيازها و ضرورت هاي كلان اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مي گشايد كه درنهايت مجموع اين مباني،پايه هاي قواعدي را مي سازد كه ظاهرشان قانوني و نظام مند و باطنشان عدل گرايانه است.

چکيده:

روتردام ، حمل ونقل مركب دريايي، واسطه حمل ونقل،مباني مسئوليت،تحليل اقتصادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن باديني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.