پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۴۶۱ شناسه:
فخرالدين مظفري دانشجو:
بررسي ابعاد قانون گريزي در صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
بررسي ابعاد قانون گريزي بر صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران عنوان انگليسي:

بررسي ابعاد قانون گريزي بر صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران

چکيده:

قانون گريزي قراردادها صنعت نفت و گاز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا طجرلو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.