پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۵ دفاع:
۲۴۴۶ شناسه:
سميه فروغي دانشجو:
پژوهشي در نقوش سنگ نگاره هاي محوطه عمارت هفت تنان شيراز عنوان فارسي:
: Research in the designs of rock paintings of the shirazthe Hafttanan Mansion عنوان انگليسي:

اين پژوهش بر اساس مطالعه و بررسي ساختار و مفاهيم تصويري و نقوش سنگ نگاره هاي موجود در

محوطه ي عمارت هفت تنان، واقع در استان شيراز مربوط به سده هاي متفاوت از دوران هخامنشيان تا

سدهي چهارده هجري قمري، دوران زند و قاجار- و با اهميت گردآوري و ترسيم مجموعه اي مدون و

اسنادي ماندگار از نقوش اين سنگ نگاره هاي تخريب شده و در حال فرسايش، شكل يافته است. از اين

رو، پرسش و مسأله ي اساسي اين پژوهش آن است كه نقوش مذكور همواره چه مفاهيم رمزگونه اي را

بيان كرده اند و آيين مردمان شيراز تا چه حد بر نقوش اين سنگ نگاره ها تأثير داشته است

چکيده:

سنگ نگاره هاي هفت تنان، كتيبه هاي هفت تنان، سنگ مزار، نقوش نمادين.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يعقوب آژند استاد راهنما:
دکتر مصطفي اسدالهي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.