پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱ دفاع:
۲۴۴۵ شناسه:
پوريا غفاري دانشجو:
طراحي مدل استراتژي هاي صادرات با رويكرد اقتصاد مقاومتي(مورد مطالعه: محصولات كشاورزي) عنوان فارسي:
Designing A Export Strategic Development Model by approach Resistance Economy ( case study agecommodities ) عنوان انگليسي:

با توجه به اهداف توسعه هزاره(MGD) ، دست يابي به آن در اولويت اهداف بلند مدت بسياري از كشورها ي جهان قرار گرفته است . در اين ميان يكي از برنامه هاي بلند مدت سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در 1404است . اين سند تلفيقي از دو ويژگي عمده اي از يك سو اهدافي كه امكان دسترسي به آن ها است ،مد نظر قرار مي گيرد و از سوي ديگر افقي بر مبناي ظرفيت هاي موجود، و نه بر اساس توانايي هاي بالقوه كنوني در آن ترسيم شده است .

در سندچشم انداز بيست ساله ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي ،كه در آن به برخي از امور اقتصادي ، تحقق رشد اقتصادي ، ايجاد اشتغال مولد ، و كاهش بيكاري ، فراهم كردن زمينه هاي لازم براي رقابت پذيري كالا ها و تامين امنيت غذايي كشور از منابع داخلي با تكيه بر توليد محصولات اساسي كشاورزي ، مهار تورم ، توجه به ارزش هاي اقتصادي مورد تاكيد قرارداده است.

اقتصاد مقاومتي در مقابل اقتصاد وابسته و مصرف كننده قرار مي گيرد و سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان بيني و اهداف خاص خود دارد و درراستاي كاهش وابستگي ها و تأكيد بر روي مزيت هاي توليد داخل و خوداتكايي حركت مي كند و درمجموع نقطه مقابل ايستادگي در برابر دشمن است. لذا در اين برهه حساس كه با تشديد تحريم ها و اعمال محدوديت هاي مالي و تجاري و آغاز جنگ اقتصادي غرب با محوريت نظام سلطه عليه ملت ايران مواجه هستيم و دشمن توان اصلي خود را روي اقتصاد گذاشته و وقتي در يك نبرد همه جانبه دشمن به يك محور حمله مي كند وظيفه همه نيروهاي جبهه خودي بايد اقدام به دفع حمله از آن محور و جلوگيري از سقوط آن باشد و تمامي مسئولان در قواي سه گانه، دستگاه ها و نهادهاي انقلابي و سازمان هاي اداري و آحاد مردم بايد هريك با وظايف و نقش هاي خود آشنا شده و با روحيه جهادي وعمل انقلابي، اقتصاد كشور را به موقعيت با ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي،ارتقاء جايگاه دهند.بديهي است درچنين شرايطي تمامي تهديدات وفشارهاي اقتصادي رنگ باخته وملت ايران با تبديل تهديد اقتصادي به يك فرصت،مي تواند به يك جهش اقتصادي درمسير پيشرفت وتوسعه دست يابد.

در صادرات محصولات كشاورزي كه بخشي از توليدات استراتژيك كشور را شامل مي شود با مشكل جدي برخور داريم . بسته بندي نامناسب محصولات، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، زير ساخت هاي ناكافي ونوسانات نرخ ارز از جمله مشكلات صادرات محصولات كشاورزي است. بالا بودن قيمت تمام شده، قدرت رقابت را سلب خواهد كرد.

طي چند سال اخير، با تورم ، ركود تورمي برخي محصولات كشاورزي روبرو شديم كه درنهايت اين امر، قدرت رقابت پذيري در بازارهاي هدف را تحت تأثير قرار داده است.

همچنين نوسانات نرخ ارز و بالا بودن قيمت تمام شده محصولات در بازارهاي هدف مشكلاتي ايجاد كرده، به طوريكه نرخ فروش محصولات كشاورزي در اين بازارها كمتر از نرخ داخلي است و تنها به سبب فساد پذير بودن محصول و قيمت بالاي حمل و نقل امكان بازگشت اين محصولات وجود ندارد.

انتظار مي رود دفاتر توسعه صادرات با هموار كردن زير ساخت ها و حمايت همه جانبه از صادركنندگان به رونق اين بخش كمك كنند. نبود زير ساخت هاي لازم، سد راه صادرات شده است.

در توسعه صادرات محصولات كشاورزي، نبود زير ساخت هاي لازم و صنايع تبديلي و تكميلي متناسب با مصارف خارجي، مشكلاتي در اين زمينه ايجاد كرده است.

برندسازي امري مهم در صادرات محصولات كشاورزي به شمار مي رود، برند سازي محصولات كشاورزي و ايجاد پايانه هاي تخصصي صادرات با نواقصي روبرو است كه براي رونق صادرات و افزايش درآمد هاي ارزي بايد هر چه سريع تر نسبت به رفع آن اقدام كنيم.

خام فروشي محصولات از جمله معضلات عمده اين بخش به شمار مي رود كه در اين خصوص لازم است، وزارتخانه‌ي مسئول اقداماتي در جهت ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري محصول انجام دهد.

چکيده:

استراتژي، صادرات ، توسعه ،اقتصاد ، اقتصاد مقاومتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
دکتر عبدالحسين كرم پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.