پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۵ دفاع:
۲۴۳۰ شناسه:
رضا جوشقاني دانشجو:
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان؛ مورد مطالعه: هلدينگ نيلپر عنوان فارسي:
Investigating the Relationship between Personality Characteristics and Employee Job Performance; Case Study: Holding Nilper عنوان انگليسي:

سازمان ها به واسطه موجود انساني شكل مي گيرند و تداوم و پويايي سازمان ها وابسته به منابع انساني آن سازمان مي باشد و مديريت صحيح منابع انساني هر سازمان تعيين كننده توسعه و بهره وري آن مي باشد.همچنين با توجه به تفاوت هاي فردي و متعاقبا تفاوت در عملكرد شغلي افراد در پست هاي احراز شده و تلاش سازمان ها به غربال نيروهاي توانمند از نيروهاي كم توان ،دو مفروضه اساسي مديريت منابع انساني در رابطه با شايسته سالاري ،شناسايي و انتخاب شاغلان براساس دانش ،مهارت و توانايي هاي مورد نياز در نقش سازماني محول شده است كه اين مهارت و توانايي ها قابل اندازه گيري يا ارزيابي مي باشند و از انجا كه عملكرد بعنوان رفتار فردي تابع شخصيت و متغيرهاي موقعيتي مي باشد،بيشتر الگوها و نيمرخ هاي شايستگي ارائه شده شامل 5 عامل است كه مرتبط با ويژگي هاي شخصيتي افراد مي باشد.تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه حاكي از اين است كه كه علاوه بر دانش،مهارت و توانايي،شخصيت يكي ازمهمترين پيش بيني كننده هاي عملكرد شغلي مي باشد(هارتز، و دنوان،2000).

هر شغل داراي ويژگي هايي منحصربه فرد است مثلاً آيا اين شغل نيازمند كار فكري است يا جسمي، محيط شلوغ دارد يا خلوت، كار به تنهايي انجام مي شود يا با گروه، نحوه نظارت چگونه است و بسياري از مسائل ديگر؛ درمقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي خود هستند، دوست دارند به تنهايي در گروه كار كنند. شخصيت ، مجموعه اي از ويژگي هاي رواني است كه در فرد به صورت پايدار وجود دارد و بر رفتار و تفكر وي اثر گذار است. يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي بريم ( رابينز و همكاران، 1998، 132) .

بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه صفات عمومي مختلف از قبيل هوش و يا تحصيلات عالي در همه مشاغل به موفقيت حرفه‌اي كمك مي‌كند؛ در نتيجه، در اغلب موارد مجموعه عوامل واحدي را براي انتخاب افراد در مشاغل مختلف به كار مي‌گيرند بي آنكه به ويژگي‌هاي شخصيتي و رواني توجه لازم داشته باشند. گاه مشاهده مي‌گردد علي‌رغم اينكه از لحاظ تناسب تخصص حرفه‌اي افراد با تحصيلات يا محيط و وسايل كار آنها اشكالي وجود ندارد، اما محصول كار رضايت بخش نيست. يكي از دلايلي كه مي‌تواند در اين رابطه موثر باشد عدم توجه به عوامل رواني و انساني افراد است. اين عوامل انساني را مي‌توان در احساس رضايت خاطر شخص از شغل و علاقه او به كار در سازمان خلاصه كرد. بر خلاف عقيده رايج، مك گري‌گور و هرز برگ اعتقاد دارند كه انسان‌ها ذاتا تنبل نيستند و درآمد بيشتر را تنها هدف فعاليت خود نمي‌دانند (شفيع آبادي، 1359). انتخاب نيروي انساني هم مستثني از اين باور نيست. متأسفانه، در انتخاب نيروي انساني تاكنون از آزمون‌هاي شخصيتي استفاده نشده است و در حال حاضر نيز اين امر صورت نمي‌گيرد. به‌همين سبب شناخت كافي از جنبه‌هاي شخصيتي شاغلان گزيده شده وجود ندارد. (حجازي، 1380).

چکيده:

كاركنان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا طالقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمود فيروزيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.