پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۲ دفاع:
۲۴۲۹ شناسه:
زينب ايماني دانشجو:
آثار حقوقي معاهدات فضا بر امنيت جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
legal effective of space treaties on Iranian National Security عنوان انگليسي:

پس از گذشت نيم قرن از پرتاب اولين ماهواره به فضا نياز بشر به حقوق فضا بيش از پيش احساس مي شود، هدف از تدوين اين حقوق، تنظيم فعاليت هاي فضايي و تدوين قواعد و مقررات حاكم بر اين حوزه و رسيدگي به مشكلات ناشي از اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراء جو مي باشد. در اين راستا پنج معاهده از سال 1979- 1967 وضع گرديده است. اين معاهدات داراي ابعاد گوناگون و آثار متفاوتي بر امنيت ملي دولت ها علي الخصوص كشور هاي در حال توسعه مي باشند. از جمله تاثيرات آن مي توان به اثر گذاري بر حوزه‌هاي امنيت نظامي، سياسي- فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي كه جزو عناصر اصلي امنيت ملي كشور ها به شمار مي روند، اشاره كرد. از طرف ديگر آثار فراهم شده توسط معاهدات بر حاكميت و صلاحيت دولت ها نيز سايه انداخته، و ضروري است جهت حفظ استقلال و تثبيت جايگاه امنيت ملي خود از طريق شناسايي فرصت هاي ضروري معاهدات فضا به تقويت حاكميت و ارتقاء منافع خود اقدام نمايند. در اين پژوهش به آثار معاهدات فضا بر ابعاد و اركان امنيت ملي پرداخته شده، كه با استفاده از روش همبستگي و بهره گيري از استدلال منطقي صورت گرفته است. معاهدات مذكور با اقدامات بين المللي براي رفع نارسايي ها و وضع قوانين ملي دولت ها موجب روزآمد شدن و رفع خلاء هاي موجود در اين حوزه خواهد شد. حقوق فضا تا به امروز آثار مثبت و بعضا منفي در زمينه هاي امنيت ملي دولت ها در پي داشته است، اين آثار نسبت به كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان قابليت فناوري داراي آثار منفي و تهديدآميز بوده است.

چکيده:

امنيت ملي،حقوق فضا،معاهدات فضا،امنيت نظامي،امنيت سياسي-فرهنگي-اجتماعي،امنيت اقتصادي،امنيت زيست محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.