پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۴۲۵ شناسه:
شكيبا رضائي دانشجو:
قانون حاكم بر ازدواج و ارث افراد بي‌تابعيت و داراي تابعيت مضاعف در نظام حقوقي ايران عنوان فارسي:
The law governs marriage and inheritance of stateless people and people with dual nationality in iranian legal system عنوان انگليسي:

مطابق اسناد بين‌المللي داشتن تابعيت حق مسلم هر فرد است. اما گاهي شرايطي به وجود مي‌آيند كه افراد را بي‌تابعيت مي كنند. از طرفي بسيارند افرادي كه با حفظ تابعيت پيشين تابعيت جديدي كسب مي‌كنند.قانون‌گذار ايراني قانون حاكم بر تقسيم ارث و ازدواج را دولت متبوع مي داند، حال چنانچه فردي بي‌تابعيت يا داراي تابعيت مضاعف در ايران از دنيا برود اموالش مطابق كدام قانون تقسيم خواهند شد؟

اگر چنين افرادي در ايران ازدواج كنند كدام قانون بر اين نكاح حاكم خواهد شد؟

آيا با توجه به اسناد بين‌المللي تصويب شده باز هم امكان بي تابعيت شدن افراد هست؟

علي‌رغم اينكه بي‌تابعيتي دولتها را مجاز نمي‌كند كه افراد مذكور را از حقوق بنيادين بشري محروم سازند اما باز هم شاهد مشكلات بسياري براي افراد بي‌تابعيت هستيم. از سوي ديگر داشتن تابعيت مضاعف نيز منشأ مشكلات زيادي شده و مي‌تواند منجر به سردرگمي محاكم و دور زدن قانون شود. بنابراين در پژوهش حاضر سعي شده است ضمن يافتن راه‌حلهايي به منظور مقابله با چنين مسائلي، بهترين قانون براي حكومت بر ارث و ازدواج اين افراد معرفي شود.

چکيده:

تابعيت، بي‌تابعيتي، تعارض قوانين، دولت، قانون حاكم، ارث، ازدواج، كنوانسيون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.