پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۲۴۱۸ شناسه:
هما زارع مهرجردي دانشجو:
بررسي تطبيقي پذيرش پناهندگي در نظام حقوقي ايران و آلمان عنوان فارسي:
comparitive survay on admission of refugee between Iran and Germany's legal system عنوان انگليسي:

مساله پناهندگي امروزه تبديل به بحراني جهاني گشته است و به همين دليل اكثر كشورهاي جهان در مقابل آن سر فرود آورده و كم و بيش با توجه به امكانات خود نسبت به كمك به اين قشر مظلوم، از طريق پذيرش و حمايت از آنان اقدام كرده‌اند.

كشور آلمان از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه تغيير و تحول قوانين موضوعه پناهندگي در كشورش مي‌باشد و بالاترين ميزان درخواست پناهندگي و پذيرش پناهجو را در سال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ داشته است. كشور ايران نيز از ديرباز مساله پناهندگي را مورد توجه قرارداده و مقرراتي جهت پذيرش پناهجويان به تصويب رسانده است.

مقررات هريك از اين دو كشور در خصوص پذيرش پناهندگي ويژگي هاي خاص خود را دارد كه بصورت تفصيلي در اين پژوهش مورد بحث قرار مي‌گيرد.

آنچه از تطبيق نظام پذيرش پناهندگي ايران به عنوان نظامي قديمي با نظام پذيرش پناهندگي آلمان به عنوان نظامي جديد و روزآمد و تقريبا موفق به دست مي‌آيد، اين است كه، ريشه اساسي مشكلات پناهندگي ايران در زمينه وضع قوانين و مقررات پناهندگي چندان چشمگير نيست، بلكه در سطح اجرايي اين قوانين مشكلات جدي و اساسي وجود دارد و همين مشكلات عاملي است كه علي‌رغم پيش‌بيني برخورداري پناهجويان از حقوق اساسي و امتيازات خاص در قوانين، عملاً اين قشر در وضعيت نامناسبي در ايران قرار دارند.

چکيده:

پذيرش پناهندگي، درخواست پناهندگي، حمايت از پناهجويان، قوانين پناهندگي ايران، قوانين پناهندگي آلمان.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نجادعلي الماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.