پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۲۴۱۷ شناسه:
فاطمه تابان دانشجو:
تصوير پردازي از حكومت تعالي گرا در پرتو نهج البلاغه امام علي (ع) عنوان فارسي:
depicted of the excellence-directed government in light of Nahjal balaghah عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف استخراج مؤلفه‌ها و شناسايي ويژگيهاي حكومت تعالي گرا از منظر امام علي(ع) در صدد است با استفاده از روش تحليل منطقي متوني چون نهج البلاغه و شرح‌ها و تفاسيري كه بر آن نوشته شده‌ است را مورد واكاوي قرار دهد. در اين پژوهش تلاش بر اين است كه از يك سو الزام وجود حكومت از منظر امام (ع) و از سوي ديگر، ضرورت تعالي گرايي مورد توجه قرار گيرد. بنابراين، درصدد پاسخگويي به اين سوال خواهيم بود كه رهنمودهاي امام علي(ع) به ويژه در نهج البلاغه، حكومت تعالي گرا را چگونه به تصوير كشيده است؟ چگونه مي‌توان در نهج البلاغه به ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تعالي گرايي در حكومت دست يافت؟ اهميت مسأله موقعي بيشتر احساس مي‌شود كه توجه گردد در مناطق مختلف جهان به ويژه در اراضي متعلق به مسلمانان گروه‌ها و تشكل‌ها ، سازمان‌ها، نهادها، جنبش‌ها و حتي حكومت هايي بروز و ظهور يافته اند كه مدعي پياده سازي اصول اسلامي و حركت در راستاي موازين ديني و مذهبي هستند اما در عمل دچار تناقض هاي بسيار بوده و هر گروه، جنبش و حكومت اسلامي ديگر گروهها ،جنبش‌ها و حكومت هاي اسلامي را متهم به جهل، انحراف و گمراهي مي‌كند.

چکيده:

تعالي گرايي،حكومت تعالي گرا، سياست، حكومت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
دکتر مجيد مختاريان پور استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس منوريان استاد مشاور:
دکتر داود عباسي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.