پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۴/۲۳ دفاع:
۲۴۱۶ شناسه:
محمداديب اورامي نژاد دانشجو:
طراحي و ساماندهي منظر ورودي شرقي و پل رودخانه قشلاق سنندج با رويكرد فضاهاي پايدار شهري عنوان فارسي:
desijnhngdthe urbanscape of entrance eastertn enterance of sanandaj and gheshlagh hriedye river عنوان انگليسي:

در گذشته هاي نه چندان دور فضاي ورودي شهر به مثابه اولين فضاي شهري، نخستين تصويري از شهر بود كه در ذهن مسافران شكل مي گرفت. لذا اين فضاها نه تنها از كيفيات فضايي بالايي برخوردار بودند بلكه جز ويژگي هاي شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسايل نقليه، ورودي شهرها به فضايي بي كيفيت براي تردد سواره و استقرار كاربري هاي وابسته به آن و همين طور كاربري هاي ناسازگار با محيط شهري كه از شهر بيرون رانده شده اند، تبديل گشته است. بدين ترتيب فضاي ورودي بسياري از شهرهاي كشورمان با افت شديد كيفي از جمله كيفيات ادراكي بصري به عنوان مهمترين عوامل سازنده توقعات موردي از ورودي شهرها مانند خوانايي، پذيرندگي، هويت مندي، تبديل پذيري و خاطره انگيزي مواجه است. بنابراين بررسي كشف اين كيفيات در مبادي ورودي شهرها و ارايه راهبردهايي جهت ساماندهي آن ها، نقش تعيين كننده اي در حصول و ارتقا جايگاه اين فضاهاي شهري دارد. هدف اين تحقيق بررسي و ساماندهي منظر ورودي شرقي رودخانه قشلاق سنندج با رويكرد پايدار شهري به عنوان يك شهر مرزي توريستي و دانشگاهي است. بدين منظوراز روش هاي توصيفي و تحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه اي، اسنادي و بررسي هاي ميداني است. بر اساس برداشت اوليه از محدوده مورد نظر، وضعيت پوشش گياهي (فضاي سبز شهري) نيز در اين ورودي بسيار ضعيف و بدون برنامه ريزي قرار داده شده است. در زمينه تابلوهاي اطلاع رساني شهري بخصوص تابلوهاي تجاري و خدماتي به دليل تنوع و كثرت، دچار آشفتگي بصري است وعدم وجود جداره مشخص به ويژه جداره نرم ( فضاي سبز) كه از ويژگي پهنه هاي خارجي ورودي در شهرها مي باشد. در اين ميان پهنه خارجي ورودي، موجب تعريف نا مناسب لبه ها در اطراف محور و در تصوير ذهني افراد از ورودي شهر تاثير منفي گذاشته است و فضاهاي سبز و بدون كاربري در مسير ورودي رها شده است. درپايان، راه كارها و پيشنهادهايي براي برنامه ريزي و طراحي سيما و منظر ورودي با رويكرد پايدار شهري ارايه خواهد شد.

چکيده:

منظرشهري، ورودي شهري، پايدار شهري، شهر سنندج

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شمين گلرخ نودهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.