پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۲۴۰۵ شناسه:
نيما جاويدي هلان دانشجو:
بازرسي و مميزي انرژي صنعت نيروگاه و اثرات زيست محيطي آن عنوان فارسي:
Inspection and verification energy of power plant and environmental effects عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه ابتدا مطالبي درباره نيروگاه بيان شده و سپس طريقه بازرسي انرژي در فصلي جداگانه توضيح داده مي شود. بعد از آن مميزي و روش آن مورد بررسي قرار گرفته و توضيحاتي مقدماتي در مورد نرم افزار مورد استفاده بيان مي گردد. در انتها نيز نمونه اي واقعي مورد بازرسي و مميزي انرژي قرار گرفته و نتايج حاصله شرح داده مي شود.

چکيده:

بازرسي-نيروگاه-مميزي-انرژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا نبي بيدهندي استاد راهنما:
دکتر عليرضا نورپور استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.