پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۲۳۹۹ شناسه:
حامد محمدزاده تبريزي دانشجو:
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه دركسب وكارهاي نوپا ( مورد مطالعه بامزي نت ) عنوان فارسي:
identification and prioritization of entrepreneurial marketing components in startup (case in study :Bamzi.net) عنوان انگليسي:

هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي نوپا مي باشد . كه با توجه به پژوهش هاي محققان يكي از مهمترين عوامل در بقاي كسب و كارهاي نوپا مي باشد . از آنجا كه يكي از بزرگترين مشكلات ديده شده در سالهاي اخير ، رشد كسب و كارهاي نوپا مي باشد كه كارآفرينان با آن مواجه هستند ، نوع بازاريابي اين كسب و كار هاي نوپا مي باشد كه با توجه به محدوديت هايي كه دارند مشكلاتي را براي آنها ايجاد مي نمايد . . رشد كسب و كارهاي نوپا به ميزان قابل توجهي بر رشد اقتصاد يك كشور تاثير گذار ميباشد و با رشد كسب و كارهاي نوپا مي توان توليد اشتغال و همچنين افزايش حجم معاملات و جلوگيري از تعطيل شدن كسب و كارهاي ديگر نمود . همچنين بازاريابي نيز قلب يك كسب و كار به حساب مي آيد و عامل شكست و همچنين موفقيت يك كسب و كار نوپا ، نوع بازاريابي آن كسب و كار مي باشد چرا كه بيشتر سود و همچنين درآمد يك كسب و كار از طريق بازاريابي ميسر ميشود . همچنين محققان به تاثيرات مثبتي كه بازاريابي كارآفرينانه ميتواند در كسب و كارهاي بزرگ نيز ايفا نمايد اشاره نموده اند . بنابراين در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه با شناسايي و اولويت بندي اين مولفه ها خدمتي هر چند كوچك به كارآفرينان شود . مولفه هاي مانند پيشرو بودن ، نوآوري ، تمركز بر مشتري ، تمركز بر فرصت ، ريسك حساب شده ، ايجاد ارزش و همچنين اهرم كردن منابع .

چکيده:

بازاريابي كارآفرينانه ، كسب و كار هاي نوپا ، رشد كسب و كارها ، كارآفريني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك ضياء استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدحسن مباركي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.